„Nelíbí se mi, jak jsou trávníky posekány na sídlištích a u přehrady. Žádná zeleň, jen žlutá tráva. Takhle to nemůže pokračovat,“ stěžuje si obyvatelka Jablonce Klára Hlavatá.

Město však provádí seče podle nastaveného plánu, kde největší množství pravidelně udržovaných ploch tvoří zeleň na sídlištích. Zde jsou plánovány čtyři seče za sezonu. „Na tento plán reagujeme s ohledem na aktuální vývoj počasí a seče samotné regulujeme podle potřeby,“ informuje náměstek primátora pro ekonomiku Štěpán Matek a dodává, že se nelze zavděčit všem občanům, protože jedny trápí pylové alergeny vzrostlých travin, a jsou tedy pro častější seče, druzí by oproti tomu raději měli travnaté plochy nesečené.

Klíšťová encefalitida
Klíšťovou encefalitidou onemocnělo v kraji od začátku roku už třináct lidí

Ekologové jsou rozhodně pro ponechání zeleně. Český svaz ochránců přírody proto doporučuje počet sečí trávníků omezit. „Častá seč totiž trávníky poškozuje a tím napomáhá vysychání půdy, které je v posledních letech kritické. Pokud chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace na travnatých plochách nezbytná,“ uvádí Ekolist.cz.

Na tento stav reaguje Klára Halamová z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu. „Ani vysoké traviny neochladí město. Při současném vývoji počasí jsou teploty schopny snížit pouze vzrostlé stromy a keřové porosty,“ připomíná.

Město nyní vytipovává vhodné lokality, na kterých nastaví individuální četnost sečí. Vybraná místa pak budou opatřena popiskami s informacemi o nastavení sečí.

„A to tak, aby i občané Jablonce mohli sledovat vliv počasí na danou plochu a aby mohli porovnat, která délka sečí je pro travnatý porost nejvhodnější v období nedostatku přirozené závlahy,“ poznamenává náměstek primátora pro ekonomiku Štěpán Matek.

Jablonecká mincovna. Ilustrační fotografie.
O výroční mince je rvačka. Pamětní dvacetikoruny najdete v prodejně San Plus

Lidé také poukázali na plýtvání vodou při zavlažování ulic. Jednorázově tak učinilo město koncem června, kdy zavlažilo centrum. „Kropením okamžitě dochází k pocitu ochlazení, přesto je hlavním důvodem to, že díky mlžení dochází ke snížení objemu jemných prachových částic v ovzduší, a tím se lidem lépe dýchá,“ vysvětluje Matek s tím, že i přes tento fakt vyvolalo kropení u některých občanů vlnu kritiky.

„V současné době hledáme kompromis mezi požadavky občanů, kteří požadují kropení ulic, a těmi, kteří poukazují na nehospodárnost s vodou. Zásadní roli samozřejmě hraje množství zásob vody, kterou používáme na kropení a závlahu dřevin,“ připomíná a dodává, že jablonecké technické služby vodu odebírají z Novoveského potoka.