Každý, kdo projížděl Desnou, už změnu v samém středu města musel zaznamenat. Prostor křižovatky ulic Poštovní a Krkonošská totiž už nezdobí několik vzrostlých stromů. Ty pokáceli v rámci první etapy revitalizace prostoru kolem Městského úřadu.

Stejně jako vloni, kdy byl odstraněn léta nevyužívaný výměník a došlo k pokácení některých stromů v jeho blízkosti, i nyní protestuje proti tomuto kroku předseda Českého svazu ochránců přírody Štěpánka Desná. „Důrazně protestujeme proti zbytečnému kácení stromů, který bylo provedeno dne 7. června 2016 na prostranství mezi panelovými domy a hlavní silnicí," řekl Zdeněk Joukl. Stromy podle něj byly přirozenou ochranou proti hluku a prachu z frekventované silnice do Harrachova. „Jiná města stromy na ochranu proti hluku a prachu vysazují, Desná je kácí," zlobí se ekolog.

ZA STARÉ VYSADÍ NOVÉ

K vykácení vzrostlých stromů však došlo na základě vydaného povolení. Navíc vedení města o chystaném záměru několikrát občany informovalo v městských novinách, na webu Desné i na besedě s občany. „Vzhledem k tomu, že věci chceme řešit věcně, nic nechceme před nikým utajovat a každému jsme ochotni poskytnou k revitalizaci centra všechny informace, nechápeme jednání pana Joukla, který se velice hrubým způsobem veřejně vyjadřuje k této věci a jeho výroky na adresu starosty města, zastupitelů a zaměstnanců města jsou mírně řečeno urážlivé," sdělil tajemník města Desná Jaroslav Müller.

Revitalizace centra je plánována již několik let a už od roku 2011 úřad disponuje dendrologickým posudkem Jitky Skalické, která navrhovala odstranit vzrostlé jehličnany v blízkosti úřadu, neboť byly převážně na vrcholu své životnosti a vytvářely v centrální části města les.

Navíc nemohlo dojít k postupnému kácení, ale upravit se musela rovnou celá plocha. Došlo totiž k vytrhání pařezů a odtěžení části zeminy. Později by už nebylo možné vysoké stromy bezpečně pokácet, protože by do tohoto prostoru nemohla zajíždět těžká technika. „Každopádně dojde k výsadbě nových listnatých stromů a keřů. Jsme si vědomi toho, že stromy jsou přirozenou bariérou proti hluku a prachu, a proto je připravena jejich výsadba," dodal tajemník Desné Jaroslav Müller.

ZVOLILI PARK

Diskuzí prošel i záměr, jak celou plochu využít. V plánu totiž byly dvě varianty. Buď na místě výměníku vybudovat parkoviště, nebo plochu nezastavovat a vytvořit zde park, včetně kruhového náměstí. „Snažili jsme se už v loňském roce získat co nejvíce informací o tom, co by zde bylo nejvhodnější. Na popud několika občanů a zastupitelů jsme se rozhodli zachovat zde zeleň a udělat z toho místa park," řekl starosta Desné Jaroslav Kořínek.

Tajemník města také zmínil, že jediným záměrem je zlepšit životní zdejších obyvatel a udělat centrum do budoucna hezčím než doposud. Nyní dochází k výstavbě cest v parku, míst pro kontejnery a samotného kruhového náměstí. K výsadbě nových stromů a keřů, na základě výběru zahradní architektky, dojde během tohoto roku.