„Aktuálně máme přes padesátku žádostí. Největší nápor žadatelů očekáváme právě nyní, v posledních dvou týdnech,“ zdůrazňuje koordinátor grantového programu Radim Cenek.

V Libereckém kraji o tento příspěvek projevily zájem zatím čtyři subjekty. A nyní jsou ve fázi rozpracované žádosti. Jsou jimi Základní škola Slovanka v České Lípě, zapsaný ústav 100 chutí, Křesťanská základní a mateřská škola z Liberce a Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu. Například poslední zmínění mají zájem o příspěvek na Naučnou stezkou za poznáním přírody. Zapsaný ústav 100 chutí má zase zájem vybudovat přírodní zahradu.

„Tu stávající bychom rádi rozšířili. V oploceném pozemku, který souží Lesní školce, máme pískoviště a ohniště. Tento prostor chceme zvětšit, upravit pro potřeby malých dětí a zároveň vysadit stromy, vytvořit chodníčky s různým povrchem, hmyzí domečky a další,“ popsala projekt ředitelka neziskové organizace Stanislava Fedurcová.

Z grantového programu Zelené oázy lze získat finance například na zakoupení sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále na odborné poradenství nebo na přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

Na přírodu, konkrétně na šetrnější zacházení s vodou, pamatuje program Dešťovka. Nově se také otevírá lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 340 milionů korun. „Jedinec může získat až 55 tisíc korun na podporu lepšího hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech,“ informovala Markéta Hozová, mluvčí jablonecké radnice, jež má na svých webových stránkách informace o dotacích zveřejněny.

Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, byl doposud určen pouze pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody. Nově o něj mohou zažádat domácnosti z celé ČR.

Na nepřirozeně suché dny reaguje spousta institucí a měst i obcí. „Je potřeba, aby se česká města a obce postupně připravovala a adaptovala na změny klimatu. V praxi jeho důsledky zažíváme právě nyní během nadprůměrně teplých a suchých letních měsíců i nyní během podzimu. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v městském prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady sucha i záplav. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat,“ uvedl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.