Až padesát procent z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku mohou získat zájemci o podporu z programu. „Pokud nemají žadatelé dostatek financí na spoluúčast, mohou ji předfinancovat půjčkou od města," připomněl náměstek primátora pro rozvoj Lukáš Pleticha.

Systém předkládání žádostí je dvoukolový. „Žadatel předloží zjednodušenou žádost projektový záměr, pokud jej městská rada schválí, předloží žádost o dotaci. Okamžitě poté může požádat o půjčku na vlastní spoluúčast," vysvětlil postup Pleticha. O půjčku je třeba požádat na oddělení rozpočtu.

Loni dal Jablonec na čističky 1,5 milionu

„Potvrzení o schválení projektového záměru, která rada vydala v roce 2013 a 2014, jsou stále platná," dodává. Žádosti o investiční dotaci je možné podávat na oddělení dotací nejpozději do 31. října 2016, projekty musí být hotové nejpozději o rok později, tedy do konce října 2017. Bližší informace včetně podmínek, formuláře žádosti, kontaktní osoby atd. jsou na www.mestojablonec.cz (magistrát životní situace finance).

Loni město na čističky a kanalizační přípojky vydalo 1,5 milionu korun. „V rámci Výzvy roku 2014 zastupitelstvo schválilo 24 dotačních akcí, přičemž tři žadatelé od dotace odstoupili na vlastní žádost. Celkem město na dotacích vyplatilo 1 469 000 ze schválených 1,6 milionu," upřesnila Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Jablonec podporoval výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek v letech 2013 a 2014. „Po roční přestávce program vyhlásilo znovu pro rok 2016 a od 4. ledna běžel příjem žádostí do 1. a 2. kola," doplnila Habadová s tím, že konečný termín je 31. října 2016, schválené projekty je potom nutné realizovat do konce října 2017.