Nově budou kontejnery umístěny do dlážděného prostoru, který bude mít dřevěnou ohradu. Díky tomuto plotu budou kontejnery do jisté míry skryté. Pracovníci technických služeb vybudují i opěrné zdi u pomníku padlých z 1. světové války. Původní zdi byly totiž v havarijním stavu a hrozilo, že se provalí.