Peněžní dar schválili zastupitelé pro Nadační fond pro restauraci varhan a přímo na zasedání zastupitelů předala zástupkyně nadačního fondu jako poděkování adopční list pro město. Vzácné varhany jsou poničené červotočem a na jejich restauraci je třeba více než šest milionů korun. přispět můžete i vy, a to na transparentní účet nadačního fondu 321 717 002/5500.