Ač platy speciálních pedagogů a asistentů pedagoga by měly jít ze státní kasy, v Turnově je uvolní z městského rozpočtu, celkem 675 tisíc korun. „Částku jsme vypočítali z úvazku. Přispějeme tak na asistenty poprvé, ale doufáme, že do budoucna se s těmito problémy vypořádá stát,“ sdělil starosta Tomáš Hocke.

Hlavním problémem je délka vystavování posudků u dětí. „Nastoupí do školy, ale vytvoření odborného posudku na získání asistenta trvá i několik měsíců,“ uvedla místostarostka Petra Houšková. Jak dodala, jakmile škola obdrží posudek, mělo by vedení školy ze dne na den obsadit funkci asistenta pedagoga, což není reálné. Platy jsou nízké, proto další komplikací je obsazení těchto pozic dostatečně kvalifikovanými lidmi.

„V současné době máme čtyři asistenty pedagoga na částečný úvazek. Nový pedagogický pracovník by měl fungovat napříč třídami,“ řekl ředitel ZŠ Skálova Michal Loukota. Podle něj je pozice asistenta ve třídách velmi přínosná. „Nedokáži si představit, že by některé děti fungovaly bez této osoby. Zvláště když je ve třídě kolem třiceti žáků,“ řekl Loukota.

Asistenti pedagogů jsou důležitou součástí inkluzivního vzdělávání. V systému ovšem podle Houškové chybí řád. „V inkluzi postrádáme jasný systém a časovou návaznost,“ soudila místostarostka. „Nechceme, aby na chyby státu dopláceli učitelé nebo děti,“ prohlásil Hocke. Stát by dle něj neměl pouze schvalovat zákony, ale také umět čelit jejich důsledkům. V praxi tedy dítě se speciálními potřebami nastoupí do běžné školy, ale asistenta získá například až další rok.

Na inkluzi navíc mnohdy nejsou připraveni ani zkušení pedagogové. Najednou ale musí zvládat i děti s poruchami učení a chování nebo s postižením.