Na červnovém zasedání zastupitelé schvalovali také Závěrečný účet Jablonce za rok 2014. Hospodaření bylo v roce 2014 stabilní a skončilo přebytkem více než 104 milionů korun. Lépe se vyvíjely daňové příjmy a město navíc získalo mimořádné kapitálové výnosy z prodeje bytových domů.

„Plnění rozpočtu pravidelně vyhodnocujeme každé čtvrtletí,“ říká náměstek primátora Miloš Vele, který je za ekonomiku města zodpovědný. Stejně tak se vyhodnocují a s uplynulými obdobími porovnávají daňové příjmy.

Daňové příjmy proti roku 2013 rostly

V roce 2014 obdržel Jablonec od ministerstva financí o 17,4 milionu daňových příjmů více než v roce 2013. Nárůst se projevil u DPH i u daně z příjmů fyzických osob. Naopak vloni došlo k očekávanému poklesu daně z nemovitosti oproti roku 2013 o necelých 6 milionů.

„V roce 2013 automaticky došlo ke zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v souvislosti s tím, že se Jablonec stal statutárním městem. Nechtěli jsme daň z nemovitosti zvyšovat, a proto jsme přijali v zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku, podle níž koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v roce 2014 snížíme, abychom daňové zatížení občanům kompenzovali,“ připomíná důvody náměstek Vele.

V letošním roce se v Jablonci nad Nisou daň z nemovitosti, která je jedinou daní, jejíž 100 % výnos jde rovnou do městské pokladny, opět vypočítává podle koeficientu platného v roce 2012.

Největší investice minulého roku

V roce 2014 Jablonec proinvestoval bezmála 150 milionů korun. Mezi největší investice loňského roku se řadí zateplení ZŠ Arbesova, na niž bylo použito kromě dotačních peněz i 13,7 milionu z rozpočtu města, dále příspěvek 7 milionů na rekonstrukci tramvajové trati nebo vybudování okružní křižovatky v Belgické, kde město investovalo do chodníků a veřejného osvětlení 5,8 milionu.

Stavěly se také chodníky v ulici Želivského, ZŠ Pivovarská získala nové šatny a schválený padesátimilionový příplatek mimo základní kapitál putoval do Jablonecké energetické, která v těchto dnech spouští stavbu prvních blokových kotelen.

Během roku zastupitelé sedmkrát schvalovali rozpočtová opatření, resp. úpravy rozpočtu spočívající například v přesunu jednotlivých rozpočtových položek, úpravách rezerv města nebo zařazení dotací.

Součástí Závěrečného účtu roku 2014 byla také i zpráva auditora. Hospodaření města přezkoumala olomoucká společnost FSG Finaudit.⋌(red)