Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány nebo zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítězství v soutěži může být inspirací a motivací pro další knihovny.

Letošní městskou knihovnou roku se stala Městská knihovna v Semilech. Semilská knihovna uspěla v konkurenci dalších 13 nominovaných knihoven z celé republiky. Všechny nominované knihovny hodnotila odborná komise ve složení: předseda Vít Richter (Národní knihovna), Daniela Divínová (MK Vsetín), Kateřina Hubertová (KMHK Hradec Králové) a Blanka Konvalinková (KVK v Liberci).

Komise v prvním kole u knihoven hodnotila jejich nejvýraznější akce, pomocníkem v hodnocení bylo i jejich porovnání metodou benchmarkingu – na základě jejich statistických údajů. Do druhého kola tak postoupilo 8 knihoven, které pak komise ve třech dnech osobně navštívila a knihovnu si prohlédla. Na místě pak komise hodnotila mnohá kritéria. Například rozsah, kvalitu a uspořádání knihovního fondu, služby knihovny dětem, mládeži a seniorům, prostor knihovny, bezbariérovost, jeho lákavost pro návštěvníky…Komisi zajímaly i další zdánlivé maličkosti, jako třeba stojany pro kola před knihovnou nebo sociální zázemí.

„Blahopřeji Městu Semily a knihovníkům městské knihovny k vynikajícímu úspěchu. Knihovny jsou dnes nejen místem, kde si půjčujeme knihy, ale stále více místem, kde se lidé všech generací scházejí a kde se konají nejrůznější kulturní akce. Jsem moc ráda, že takto výrazně uspěla knihovna menšího města. Je vidět, že má vedení města vedení města knihovnu za podstatnou a že tam pracují lidé nadšení pro svou práci,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Semilská knihovna byla oceněna pro své neustále se zlepšující služby, které se řídí potřebami obyvatel malého města, kterým vychází vstříc. I v době covidu tomu tak bylo. Malý kolektiv zaměstnanců zvládá mnoho různorodých činností, včetně zajišťování služeb pro 68 knihoven semilského regionu. Knihovna, která sídlí už 10 let v budově Jitřenka, spolu s kavárnou a kinem, neztratila nic ze své modernosti a elegance a láká návštěvníky krásným, vzdušným prostorem i pestrou nabídkou služeb a akcí (ty probíhaly v době covidu také online). Knihovna je plně bezbariérová, veřejnosti slouží i nový knihovní web.

Knihovna v Semilech si odvezla diplom a také finanční ocenění ve výši 30 tisíc korun. Další odměnou byla knihobudka, kterou věnoval Svaz měst a obcí.

Na druhém místě se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, třetí místo zaujala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zvláštní ocenění získala Knihovna města Ostravy za skvěle vybudovanou síť městských poboček.