Mnoho let probíhá v Jablonci debata o budoucnosti Tyršova parku. Když nedávno magistrát spustil projekt Oživení Tyršova parku, slíbil primátor Jiří Čeřovský, že do parku instalují další kameru městského systému.

A právě tam by měla směřovat jedna ze dvou kamer, které by strážníci pořídili. Tento kamerový bod pokryje východní stranu Tyršových sadů od zimního stadionu a důležitého dopravního uzlu v ulici Pražská až po vstup do sokolovny včetně problémové vietnamské večerky. Doplní tak další kameru, která okolí hlídá z druhé strany.

„Kamera bude zabírat značnou část parku včetně dětského hřiště,“ přiblížil manažer prevence kriminality jablonecké městské policie Tomáš Svačina s tím, že na místě bude otočná mobilní kamera s datovým připojením. Další možností, kterou takový bod nabízí, je i využití analytických funkcí, například detekci hladiny hluku, čímž se dá kontrolovat rušení nočního klidu.

Kamera má přibýt i v ulici Československé armády. Bude sledovat strategicky důležitou dopravní tepnu, která je hlavním tranzitem pro cestu mezi Polskem, Německem a průmyslovou zónu.

„Jak průmyslová zóna, tak zástavba rodinných domků se v této lokalitě rozrůstá, navíc je zde ubytovna pro sociálně slabé a věznice Rýnovice, kde vykonává trest odnětí svobody kolem 550 vězňů a každý den se odtud vězni buď eskortují, nebo propouští na svobodu,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

V rámci projektu vznikne kamerový bod s dálkově ovládaným servopohonem s úhlem otáčení 360° a s výkonným zoomem. Kamerový bod bude na stožáru veřejného osvětlení na kruhovém objezdu křižovatky ulic Československé armády a silnice I/14 směr Liberec.

Strážníci by rádi z dotace také uspořádali výchovně vzdělávací pobytový tábor pro děti ve věku 10 až 16 let ze Základní školy Liberecká 31, kterou navštěvují děti ze sociálně slabých rodin.

Připravovaný program tábora je zaměřený tak, aby děti řešily situace z reálného života. „Důraz klademe na základy hospodaření a nakládání s penězi. Dále se zaměříme na rozvoj komunikačních schopností a tvořivosti. Forma pobytového tábora by měla dětem ukázat i jiná místa, než kde se běžně pohybují,“ přiblížil manažer prevence kriminality strážníků. Součástí tábora budou sportovní hry, výlety na kole i pěší.

Tábor je koncipovaný v jednom turnusu na pět dní pro 15 dětí, které vyberou pedagogové školy v Liberecké 31 společně s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Peníze od ministerstva mají jít i na asistenty prevence kriminality. Ti ulicemi města procházejí už od roku 2015. „V současné době máme víceleté financování asistentů od roku 2018 do toho letošního,“ popsal Svačina. Letos ministerstvo vnitra navýšilo dotace na mzdu asistentů z 20 na 22 tisíc korun. „Asistenti prevence kriminality, kteří se rekrutují právě z problémové skupiny obyvatel, jsou aktivní třeba právě v Tyršově parku,“ poznamenal primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Popsané projekty mají stát celkem 1,3 milionu korun, v případě kladného výsledku by Městská policie Jablonec mohla získat něco přes milion korun z dotací.