Na jablonecké radnici se konala schůzka iniciovaná občany města nespokojenými s prací městské policie. Kromě nich se schůzky zúčastnil starosta Petr Tulpa, ředitel jablonecké Městské policie Bohumír Doležal nebo jeho zástupce Ludvík Loprais. Společně hledali řešení k vylepšení práce a obrazu Městské policie (MP) města Jablonec.
Starosta města Petr Tulpa iniciativu přivítal. „Stojím o to, aby do diskuse o prevenci kriminality ve městě vstoupila i veřejnost. V současné době se přepracovává koncepce bezpečnosti, snad společně přijdeme na náměty, které je možné do dokumentu zakomponovat,“ uvedl Tulpa.
Občané navrhli větší komunikaci mezi MP a veřejností, což bylo slíbeno s datem spuštění webových stránek MP. Nejzazší termín padl na 19. listopad. Odkaz najdou zájemci i na stránkách města. Stránky budou aktualizovány, součástí budou fotogalerie a možnost polemizovat s rozhodnutími.
„Strážníci nejsou vidět,“ konstatoval Jaroslav Řezáč, jeden z trojice občanů. Bohumír Doležal kontroval slovy, že strážníci řeší denně 45 až 50 případů.

Strážníci řeší i případy, které patří pod policii

Poukázal i na materiál ministerstva vnitra, který hodnotí 47 velkých měst v republice. Na nejhorším, prvním místě, stojí Ostrava. Jablonec zaujímá 42. místo, což je podle Doležala úspěch. Ihned čelil kritice, proč se materiál nezveřejnil.
Starosta poukázal i na absenci Policie ČR. „Ministru Langerovi jsem přednesl nespokojenost se současným stavem tabulkových míst u Policie České republiky na Jablonecku,“ řekl Tulpa s tím, že strážníci řeší i případy, které patří pod pravomoc policie.
Město se ústy starosty Jablonce Petra Tulpy zavázalo zakomponovat do koncepce bezpečnosti města náměty týkající se nočních hlídek, zaměřit se na mediální prezentaci městské policie nebo další setkávání se s občany.
Informoval také o rozšíření kamerového systému ve městě přes Janov a Bedřichov, které zahrne třicet kamer. Město jich doposud mělo pouze osm. Závěrem pozval Petr Tulpa přítomné k samotnému projednávání koncepce.
„Nakousli jsme spoustu témat, ale jak řekl pan starosta, zatím je vše syrové. Alespoň jsme podali první impuls,“ řekl David Hořička, hlavní iniciátor jednání. „Řekli jsme si spoustu věcí. Teď například víme, že chyby nejsou jen na straně strážníků, neboť ti musí mnohdy suplovat i práci státní policie,“ dodal Jaroslav Řezáč.
„Lidé často nevědí, jaké pravomoci a povinnosti strážníci mají a s čím se na nás mohou obracet,“ řekl vedoucí dopravní skupiny Daniel Šulc.
„Jsem také rád, že se společně sešli a vyslechli si návrhy na zlepšení naší práce přímo od občanů. Témata, která jsme probrali, budou k dispozici všem k nahlédnutí na diskusním fóru týkající se městské policie,“ dodal Daniel Šulc.