V průběhu roku budou v Turnově probíhat připomínkové akce k výročí vzniku republiky a městský ples by měl rok oslav zahájit. K tanci zahraje Orchestr Ladislava Bareše. Výtěžek bude použit na podporu setkávání dětí a mládeže se seniory na Oddělení následní péče v turnovské nemocnici a v Domově důchodců Pohoda.