„Těšit se můžete na pestrý kulturní program a bohatou tombolu. K tanci a poslechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše,“ pozvala Lenka Karásková z turnovského odboru školství, kultury a sportu. Vstupenky na ples je již možné zakoupit, a to na recepci kulturního centra. „Finanční výtěžek plesu bude použit na podporu aktivit a cvičebních pomůcek pro klienty organizace Zdravotně sociální služby Turnov a mezigenerační setkávání seniorů,“ dodala Karásková.