Nový dopravce, nové odbavovací zařízení, možnost platby bankovní kartou, nové trasy. Jabloneckou městskou hromadnou dopravu čekají od 1. února velké změny. Jen jízdné zůstane stejné.

Způsob odbavení v autobusech MHD i nadále zůstane částečně samoobslužný. Pravidelní cestující to znají. Přiloží kartu Opuscard k čidlu a vyjede lístek. Další možností je zaplatit přímo u řidiče. „Ocenil bych, kdybych mohl zaplatit i klasickou bankovní kartou, tu mám vždy u sebe. Opuscard zapomenu třeba v práci, drobné u sebe také nemám každý den,“ poznamenal Jiří Vrabec z Jablonce.

Od února bude nový systém vstřícnější právě pro Jiřího, ale i další lidi, kteří jsou ochotní za vše platit bankovní kartou. „Kromě platby kartou Opuscard bude nově umožněno uhrazení jednotlivého jízdného prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty, tedy i mobilním telefonem s nahranou kartou,“ popsal ředitel Jablonecké dopravní (JD) Luboš Wejnar.

Do budoucna se předpokládá rozšíření o další elektronické nosiče a QR kódy. Nová odbavovací zařízení umožní prodej jízdenek do všech zón Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, do budoucna se počítá s možností propojení dalších krajských systémů.

„Oproti stávajícím zvyklostem bude k zakoupení jednotlivé jízdenky třeba provést nejprve volbu druhu jízdného a následně volbu způsobu platby, zda Opuscard, nebo bankovní kartou,“ upřesnil Wejnar. Při platbě jízdného v hotovosti u řidiče nedochází k žádným změnám.

Další zásadní změnou je úprava vedení linek MHD na území města. K dispozici budou nová zajímavá dopravní spojení, o které lidé žádali ve svých podnětech. „Atraktivní bude třeba přímá obsluha nemocnice novou linkou. Autobus z centra zastaví přímo v areálu nemocnice,“ přiblížil ředitel JD.

Vzniknou i další zajímavé spoje, třeba přímé spojení Kokonína a Vrkoslavic s poliklinikou, poštou, obchodním centrem Central a nemocnicí nebo taktéž přímé spojení Jabloneckých Pasek a Sídliště Šumava s obchodním centrem Rýnovka.

„Tak jako u každé novinky či změny se nemusí vše povést i při sebelepší vůli na sto procent,“ poznamenal Wejnar. Pokud budou mít k novému systému vedení linek cestující jakékoli náměty či připomínky, mají je zasílat na mail jabloneckadopravni@mestojablonec.cz. V průběhu února a března se podněty vyhodnotí a od 1. dubna budou provedeny případné korekce.

Největší změna ale bude viditelná přímo na silnicích. MHD v Jablonci a okolních obcích totiž v únoru začne provozovat společnost Umbrella Coach & Buses, která je součástí skupiny firem sdružující se pod Umbrella Mobility SE. Jedná se o pilotní projekt společnosti v České republice. Hromadnou dopravou se společnost, provozující především dálkovou dopravu pro FlixBus a pronájmy luxusních autobusů, zabývá v Německu. Po městě začnou od února jezdit autobusy Mercedes Benz Citaro a Sprinter z roku 2013 a 2014. „Vymykáme se českým standardům, nabídli jsme standardy, které nabízíme v Německu,“ řekl jednatel Umbrelly Pavel Steiner. Všechny autobusy budou nízkopodlažní.

Společnost Umbrella má smlouvu na provozování jablonecké MHD po dva roky, tedy do konce ledna 2023. Jablonečtí zastupitelé budou na svém nejbližším jednání rozhodovat o tom, jak se bude zdejší MHD vyvíjet dál.

„Zda město znovu vypíše veřejnou soutěž na externího dopravce, postaví dopravce vnitřního nebo se znovu zapojí do existující společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce,“ popsal primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Dopravní podnik dvou největších měst kraje v současné době s Jabloncem ale spojuje jen tramvajová trať mezi oběma městy.