Co obnáší práce ředitele HZSLK Územního odboru Jablonec?

V této funkci jsem odpovědný mimo jiné za komplexní řízení, koordinaci a kontrolu činnosti Územního odboru jakožto organizačního článku HZS Libereckého kraje. V rámci stanovených povinností a pravomocí zabezpečuji trvalou akceschopnost a připravenost jednotek k zásahové činnosti, které jsou dislokovány na našich stanicích v Jablonci a ve Velkých Hamrech.

Co vás na vaši práci nejvíce baví, a co naopak ne?

Baví mě tvůrčí práce s lidmi, která člověka nesmírně obohacuje. Na druhé straně musím konstatovat, že mnoho sil mě stojí řešení administrativních záležitostí, v mnoha případech zcela se vymykajících reálné potřebě. Velmi bych uvítal redukci právních předpisů a norem, jejichž podstata a smysl se míjí účinkem.

Zasahuje vám práce do soukromého života?

Samozřejmě. Funkce kterou zastávám s sebou přináší i mimořádnou časovou náročnost, která se promítá i do mého soukromého života. Za své vzaly například některé mé sportovní aktivity a volný čas, který mně zbývá, se snažím věnovat svým dcerám.

Vykonával jste i práci profesionálního hasiče?

Prošel jsem kurz základní odborné přípravy i praktickým výcvikem pro výkon služby v operačním řízení včetně odborné praxe i teorie taktiky zdolávání požárů, do režimu zásahového. V operačním řízení zasahuji z důvodu mého služebního zařazení pouze tehdy, vyžaduje-li to situace na místě zásahu v době výkonu služby řídícího důstojníka. S ohledem na vysokou profesionalitu našich příslušníků to bylo pouze ve zcela výjimečných případech.