Co práce starosty obnáší?

Všechno a nic. Podle platných zákonů může starosta dělat samostatně jedinou věc - oddávat. Všechno ostatní mu musí schválit rada nebo zastupitelstvo, nemluvě o přenesené působnosti, kde může pouze kontrolovat. Ale lidé ode mě vyžadují všechno. Od zajištění bytu a práce, až po řešení sousedských sporů. Když starosta nedělá nic, na platu se mu to neprojeví, akorát má šanci, že ho nebude dostávat moc dlouho, protože ho lidé nebudou chtít. Pokud dělá moc, jsou naštvaní, protože zavděčit se aspoň polovině lidí je veliké umění.

Byl váš život nějak ovlivněn nástupem do funkce starosty?

Samozřejmě, ale v mém případě je to už tak dlouho, že si na to moc nepamatuji. Práce starosty, pokud se dělá tak, jak se má, zabere moc času. O osmihodinové pracovní době se nedá mluvit. To jsem dřív neznal. Ale už jsem si zvyknul.

Setkal jste se někdy se závistí nebo nepochopením od občanů Rychnova?

Mluvit o nepochopení není namístě. Já nejsem vševědoucí vizionář. Když slyším jiný názor nebo přímo protest, zamyslím se nad tím, jestli dotyčný nemá pravdu. Jsem-li přesvědčen o své pravdě, není ještě důvod považovat jiný názor za nepochopení. Že mi občas někdo přisuzuje postranní či nekalé úmysly, to je život, a navíc dneska móda.

Zasahuje vám práce do soukromého života?

Pochopitelně. To na malém městě jinak nejde. Ale to asi není výsada starosty.

Jaké máte plány do budoucna ve městě Rychnov?

Od nových a přehlednějších internetových stránek přes opravy fasád až po muzeum a novou knihovnu se základní uměleckou školou. Také se tvoří nový územní plán, který hledá plochy pro další rozvoj.