Je práce starosty na menší obci náročná, a jaká má specifika?

Na obci pracuji již více jak 10 let. Svůj přínos obci proto vidím v nabídce svých zkušeností, kontaktů, flexibility a otevřenosti. Mám rád naši obec a svoji práci beru jako poslání. Zajímavostí obce je, že osady Jistebsko, Huť, Krásná, Pěnčín a Dolní Černá Studnice patřily do Sudet a Alšovice a Bratříkov byly vždy české.

Představte plány obce i dlouhodobé záměry.

Plánů je celá řada. Vše ovšem bude záviset při současném systému na finanční podpoře kraje nebo státu. Patřím k přívržencům změny sytému příjmů obcí. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se rozpočty obcí navýší dvakrát tolik, potom je možné prakticky zrušit složitý sytém dotací a obce si samy budou moci rozhodnout, co s penězi . Stoupla by tím i vážnost voleb a posílila by se i míra zodpovědnosti členů zastupitelstev.

Setkáváte se s nepochopením vaší práce?

I s těmito projevy se setkávám a musím říci, že poslední dobou často. Docela mě to mrzí a tíží, ale už jsem si uvědomil, že to patří k veřejné práci i k dnešní době. Vážím si lidí, kteří mně pocity, i negativní, dokáží říci z očí do očí. Mým heslem zůstává - zodpovědně a slušně.

Jak pokračují práce na Kittelově domě?

Dokončuje se instalace ručně tesaného venkovního roubení, na které se v příštím roce posadí střecha. Tím bude dům staticky zajištěn. Po dokončení dům bude sloužit jako muzeum Dr. Kittela s doprovodnými aktivitami – ubytování, expozice dobového bydlení, semináře, výstavy apod. Dovolím si předpovědět, že otevření se uskuteční nejpozději v roce 2012.