Co vaše práce obnáší?

Zabývám se lesnickými a stavebními pracemi a právě vytvoření technického návrhu lávky mně bylo přiděleno zakázkou. Tvorba lávky byla jedna z prací, na které se nezapomíná a je tvořena s láskou.

Značnou část lávky jste zhotovili v sokolovně na sále v Polubném. Jak celá tvorba probíhala?

Jako svůj prestižní úkol si to vzal na starost Jiří Krukovský. Ten začal sám stavět konstrukci. Celých dvanáct trámů na dvou nosnících jsme vyrobili v Polubném, protože přímo na místě se stavět nesmí, jelikož se jedná o vysoce chráněnou krajinnou oblast. Tvorba trámu trvala zhruba dva až tři měsíce. Než se vyřídily úřední věci s Polskem, museli jsme s dalšími pracemi počkat ještě pět let. Po odsouhlasení umístění lávky jsme museli trámy s ostatními potřebnými věcmi převézt na místo – přes řeku Jizeru.

Jak jste dostali most na určené místo?

Ze sokolovny jsme tyto rozebrané trámy naložili na nákladní auta. Z osady Jizerka jsme hraniční most přes Jizeru vozili na saních. To bylo v zimě. Nedaleko Jizery jsme potom most smontovali a lanovkou, kterou jsme si museli sami postavit, jsme most umístili přes řeku Jizeru. Po usazení lávky trvaly poslední práce ještě dva měsíce.

Máte osobní vztah k Jizerským horám?

Dříve jsem pracoval jako vedoucí polesí, bydlel jsem tam. K Jizerkám mám nesmírně citový vztah. Mám odtud tisíce krásných zážitků. Na ty špatné člověk rychle zapomene.