Jak se pracuje dobrovolným spolkům?

Náš spolek funguje už něco přes rok, a ten největší problém, na který člověk naráží, je nedostatek aktivních a schopných členů. Lidi se musí znovu naučit, aby jim na jejich okolí víc záleželo a dělat něco pro své okolí. Prostě být si vědomi toho, že zvelebování nekončí na hranici vlastního pozemku.

Okrašlovací spolek. Co se snažíte okrašlovat? Myslíte třeba i na sousedské vztahy?

Cítil jsem, že v naší vesnici, kde jsou sice hasiči a Sokol, chybí nějaká organizace zaměřená na zvelebování a okrašlování každodenního prostředí, ve kterém všichni žijeme. Tak jsme založili Bzovský okrašlovací spolek s určitou návazností na morálně estetické prvorepublikové okrašlovací spolky.

Spolupracujete s jinými dobrovolnými spolky?

Spolupracujeme především s místním Sokolem a s hasiči. Jak jsem řekl, Bzí je malá vesnice, a tak spousta našich členů je členy i ostatních spolků. Měli jsme tento víkend velkou společnou akci, kdy jsme od našeho sponzora dostali zdarma do pronájmu pozemek na Železnobrodském jarmarku. Byla to příležitost, jak prodejem občerstvení vydělat peníze na další projekty. A byl jsem mile překvapen, jak se toho Bzováci dobře ujali.

Daří se vám. Co byste ale chtěli změnit nejvíce?

Za ten rok a čtvrt, co naše organizace existuje, se podařilo poměrně dost. Především těch viditelných věcí. Ale je pořád moc těch neviditelných věcí v lidských srdcích. Bzí je živá vesnice, ale je pořád co probouzet.