Jste děkan. Mohl byste říci něco o své hodnosti?

U mne to není osobní hodnost. Byla mi dána tím, že mi bylo svěřeno děkanství Jablonec. Kdyby mi byla svěřena nějaká farnost, byl bych farář. Knězem zůstávám stále stejným, je to zodpovědnost za děkanství. Jablonec je děkanství, větší město může být arciděkanství a menší farnost. Já mám tady ještě pomocného kněze, a to je kaplan. I já bych mohl být teoreticky kaplanem, kdybych byl poslán někam jinam.

Co je náplní povolání kněze?

Služba Pánu Bohu skrze službu lidem.

Je to služba pouze věřícím lidem?

Není. Je to služba všem, kteří mají zájem nebo potřebu si s knězem popovídat a svěřit se a řešit s ním své osobní problémy. Jsem otevřený pro všechny lidi.

To vyvolává pocit bezpečí. Znamená to tedy, že i já, budu–li mít problém, mohu se na vás obrátit?

Ano, ale víte, neznám na všechno řešení a na všechno odpověď. Já sám čerpám sílu od Pána Boha, ve kterém mám jistotu. A toto bezpečí, že mě stále někdo doprovází a miluje, se snažím předat i druhým.

Co si představujete pod pojmem pravda?

Pravda je Bůh. Člověk ji nemůže vlastnit, zrovna tak jako Boha samého. Bůh nám pravdu zjevuje a člověk se jí může nechat pokorně vést.