Jste tedy školou moderního standardu a nejen budovou?

Byla to škola, která byla zaměřena na tak zvané vyrovnávací třídy. Dnes už neexistují. A byly i specializované třídy. Sociální složení rodin, ze kterých k nám chodila řada žáků, se hodně změnilo po zbourání řady bytových domů v ulici 5. května při budování bulváru. Specializované třídy už neotevíráme, jen dobíhají a postupně zanikají. Jsme škola jako každá jiná.

Nemáte tu tedy děti z méně kulturně sociálního prostředí?

Máme, ale jako každá jiná škola. Stejně jako všude jinde jsou rozptýleny do tříd a ne soustředěny do jedné.
Mezi některými rodiči ovšem stále přetrvává názor o jisté méněcennosti školy a potažmo výuky.
Nejde to zlomit ze dne na den. To je otázka dlouhodobá. A nejvíce v tom pomáhá prezentace našich dětí na veřejnosti. Nabízíme řadu další zájmové činnosti, žáci připravují vystoupení pro jiné děti a jejich rodiče třeba z mateřinky. Pořádáme akademii, ale velkou oslavu jsme třeba měli na dvoře, na pozemku školy, kde přišlo ke dvěma stům rodičů.

Co má vaše škola oproti ostatním navíc?

Těžko říci, co je navíc. Spíše co je jiné. Ve svém školním vzdělávacím programu máme motto Škola pro život. Snažíme se je připravit do normálního běžného života, máme čtyři počítačové učebny v každé budově po dvou. Jen je trochu problém s vyučujícími informatiky, zdatný pedagog v tomto oboru chce jít učit alespoň na střední školu, takže se o výuku zatím starám já.

V této souvislosti se musím zeptat, jak je to s připojením na internet. I vás se dotkne omezení?

Už dotklo, v budově Sokolí. Děláme všechno pro to, abychom Sokolí napojili na 5. května, kde máme vysokorychlostní internet. Jen potřebujeme sehnat peníze.

Kolik máte celkem dětí a kolik je žáků v jedné třídě?

Tři sta sedm v obou budovách. Oproti ostatním školám se v loňském roce počet našich žáků zvýšil. Třídy mají mimo dvou výjimek pod dvacet žáků.

Přesto máte v něčem primát?

Myslíte určitě výuku Montesori. Je rozdílná od pedagogiky podle Komenského. Jsou to velmi rozdílné vyučovací metody, jiný přístup k dětem ale i rodičům. Máme štěstí, sešla se výborná učitelka a rodiče, kteří tomu fandí. Děti jsou nadšené. Zatím máme jednu třídu.