Co obnáší vedení okresní organizace politické strany?

Je potřeba organizaci vést tak, aby zvládla zvláště všechny volby. Hlavní náplní je vybírat kvalitní kandidáty do voleb a já osobně zajišťuji technický servis, protože nemáme kancelář, nemáme tajemníka. Což znamená, že dělám i jeho práci a například spravuji pokladnu. Největší nápor mě čeká vždy právě před volbami, kdy je zvýšený počet schůzek s partnery a musíme propagovat stranu i navenek. Bohužel, jako strana na tom v okrese nejsme tak dobře.

Kolik času zabírá práce předsedy organizace?

To je různé. Jak jsem řekl, nejvytíženější je asi každý předseda každé strany před volbami, to je v podstatě další pracovní úvazek navíc. V mezivolebním období práce předsedy není tak složitá, kolikrát se jí věnuji i méně než hodinu za týden.

Jaký máte osobní názor na aféry předsedy strany Jiřího Čunka?

Můj osobní názor je, že tato aféra jednoznačně stranu poškozuje. Předseda by měl udělat takové kroky, aby stranu dále nepoškozoval. Sám ze své vůle by měl uznat, že straně škodí, a měl by mít vnitřní zodpovědnost. Ne, že bych přímo já sám Jiřího Čunka vyzýval k odchodu, pro mě je důležité, aby věrohodně kauzy vysvětlil a doložil. Na základě tohoto vysvětlení si osobně vyhodnotím přesný postoj. V úterý má vše vysvětlit, pak budu mít jasněji. Udělat si nyní přesný úsudek jen podle informací z médií je v podstatě velmi obtížné. Ale úterý je nejkrajnější termín.

Sledujete konkrétní dopady kauzy na jabloneckou organizaci?

Samozřejmě, že se naši členové o situaci zajímají. Názory jsou různé. Od radikálních, žádající okamžité odstoupení, až po obhajující hlasy. Mnozí se obávají, že Čunkovým odchodem by se strana mohla rozklížit. Nicméně volajících po odstoupení Jiřího Čunka je většina. I kdyby měl stokrát pravdu, měl by odstoupit. Na druhou stranu, všechny takzvané důkazy pocházejí v podstatě z tajných materiálů, například bankovních podkladů. Někdo by se měl zajímat i o to, jak tyto materiály unikly.

Jaké plány má strana do budoucna?

Potřebujeme stabilizovat členskou základnu a získat nové mladé členy. Členská základna nám velmi stárne, máme spoustu členů ve vysokém věku. Proto podporujeme Mladé křesťanské demokraty. Potřebujeme oslovit i lidi, kteří nechodí do kostela, například i programem pro podporu rodiny, který může oslovit mladé rodiny, které cítí ekonomické problémy.