Co vaše povolání obnáší? Co všechno máte na starosti?

Tato práce obnáší starat se o seniory po všech stránkách. To znamená zajišťovat aktivizační programy, kam patří cvičení při hudbě, zpívání za doprovodu klavíru, výroba různých věcí, většinou dekorací do našich domů, dále zajišťování „Kavárniček“ s různými přednáškami, promítáním, paměťovými testy a podobně. Zprostředkováváme jim i zdravotní péči, dochází k nám přes dvacet obvodních lékařů. Dále mám na starost všechny pracovnice v sociálních službách, tedy pečovatelky, poté uklízečky, řidiče. Máme celkem devět domů s pečovatelskou službou a terénní pečovatelskou službu. Zajišťuji také předávání bytů novým obyvatelům, rovněž přejímám byty po seniorech, se sociální pracovnicí navštěvujeme zájemce o bydlení u nás a na místě provádíme sociální šetření. Navštěvuji různá školení a semináře, a to hlavně vše, co se týká standardů kvality sociálních služeb.

Je vaše práce po psychické stránce těžká nebo je vám radostí?

Někdy bývá po psychické stránce velice těžká, a to vždy, když jde o úmrtí našeho obyvatele. Většinou je práce radostná, když vidíme spokojenost našich obyvatel.

Řešíte také nějaké problémy?

Problémy jsou stále nějaké, například nemocnost našich zaměstnanců a zajištění zástupů. Jedním z hlavních problémů je samozřejmě financování sociálních služeb. A k problému umístění seniora, to je momentální situace, protože zatím nemáme čtyřiadvacetihodinový provoz, což budeme v nejbližší době realizovat.

Kdybyste mohla, co byste v sociálním systému změnila?

Stále je nedořešeno, co se seniorem, který náhle není schopen postarat se sám o sebe. Z CEDR ( Centrum doléčování a rehabilitace) ho propustili, v domově důchodců je nedostatek míst a vzniká problém, kam toho člověka umístit.

Jaká akce pro seniory se vám nejvíce líbí?

Líbí se mi každá akce, která seniory zaujme, ze které mají radost, a na kterou se těší.