Který předmět vás ve škole nejvíce bavil?

Literatura a dějepis, ale vy určitě myslíte na vysoké škole. Jednoznačně vše, co souviselo s psychologií. Je to oblast, ze které můžete čerpat nejen pro svou profesi, ale i běžný život a pochopitelně pro rodinné vztahy.

Zvládáte tedy konfliktní situace s nadhledem?

To není příliš přesné. Spíše s rozvahou. Upřednostňuji vždy komunikaci před unáhlenými závěry.

I ty situace ve věznici?

Pochopitelně. Nad každým vyřčeným slovem přemýšlím, stejně tak nad gesty neverbální komunikace. To, že je někdo vězeň, ještě neznamená, že to není člověk. Přes spáchané činy má stejné pocity jako všichni ostatní. Samozřejmě to je do jisté míry odvislé od jeho výchovy v rodině, původního sociálního zázemí, ale částečně i inteligence a výše vzdělání.

Svěřují se vám odsouzení?

Svým způsobem ano. Rozhovory jsou součástí výchovného působení na odsouzené během jejich výkonu trestu. Požádají mě i o radu, jak třeba dobře koncipovat dopis domů při partnerské krizi nebo blízkým.

Některé osudy ne vždy končí dobře, přemýšlíte o nich i večer?

Nechci, ale někdy to není tak jednoduché.