Co obnáší práce ředitelky Domova důchodců?

Práce ředitelky spočívá v organizaci, koordinaci pracovních týmů při zajišťování poskytovaných služeb, v zajišťování financování, vybavení apod. Já, ředitelka, sama o sobě nejsem nic, mám kolem sebe výborný pracovní tým, se kterým se mi dobře spolupracuje.

Jak dlouho působíte v domově, co jste za léta praxe poznala?

Pracuji zde už 12 let. Za ta léta se mnohé změnilo a myslím si, že většinou k lepšímu. Už několik let pracujeme na zvýšení úrovně poskytovaných služeb, což spočívá hlavně v individuálním přístupu ke klientům, odbourávání režimového způsobu života klientů. Také se nám povedla prosadit u zřizovatele rekonstrukce domova, která spočívá ve zvýšení úrovně bydlení našich klientů.

Spolupracujete se staršími lidmi, je to náročné? Působí na vás pozitivně nebo negativně prostředí ve kterém pracujete?

Senioři jsou lidé jako každý jiný člověk, jsou však na nás závislejší, zdraví už tolik neslouží, některé svoje potřeby už sami nezvládnou a potřebují pomoc a podporu. To je naše práce. Práce se seniory je pěkná, někdy příjemná, někdy velmi namáhavá, psychicky náročná. Pod největším tlakem však nejsem já, ale pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci a sestry. Kdyby prostředí, ve kterém pracuji, na mě působilo negativně, nemohla bych tu pracovat.

Za léta strávená v domově setkala jste se s někým výjimečným?

Každý klient domova je něčím výjimečný, někteří prožili krásný život, někteří byli podrobeni velkým životním zkouškám. Naši klienti mají hodně životních zkušeností, ze kterých můžeme čerpat.

Zasahuje vám vaše práce do soukromého života?

Práce mě baví, uspokojuje, ale snažím se, aby můj soukromý život byl prací nedotčen. Člověk musí umět vypnout.