Jak jste se změnil od doby, kdy jste nastoupil jako starosta?

Zešedivěly mi vlasy, zestárl jsem o třináct let. Vlétl jsem do téhle práce rovnýma nohama, žádnou veřejnou funkci jsem do té doby nezastával. Takže bylo vše nové, seznamoval jsem se se zákony, což ostatně dělám i dnes. Je těžké se v nich vyznat, zvlášť, když se každou chvíli mění. Člověk musí o všem vědět, být zkrátka v obraze.

Co se vám ve funkci asi nejvíce podařilo?

To se musíte zeptat lidí, pro ně tu jsme. Každý den někoho přijmu, nehrajeme na úřední hodiny. Každému se věnuji, vyslechnu a případně i konám. Funkce starosty je rozmanitá práce, nevím, co mě druhý den čeká. Já bych řekl, že každý rok máme akce, které potřebují mnoho příprav, jednání s lidmi. Ptají se třeba, proč to musí vést tady, a ne deset metrů vedle. A tak vysvětlujete a vysvětlujete. Ale jsem určitě rád, že se podařil vyřešit místní problém s vodovodem, dnes může pokračovat výstavba nových domů. Největší investiční akcí za dob mého působení byla plynofikace Koberov, Vrátu, Besedic a Michovky. Podařilo se to zrealizovat díky pochopení obyvatel i zastupitelstva.

Setkal jste se i s odmítnutím vašeho záměru?

Ne, dáváme návrhy, které jsou realizovatelné. Pokud nejsou finance, rozvrhneme projekt do více etap a vše se zdaří. V územním plánu je vytýčen koridor, chodník do Železného Brodu. To je možná jediný projekt, který asi opustíme. Lidé už tolik nechodí pěšky jako dříve. Žádný jiný projekt v šuplíku nemám. Dáváme si spíše menší cíle, ty se snažíme dotáhnout do konce. Ve výhledu máme i řešení středu obce, máme již tři studie, ty jsme dali dopracovat. Naší vizí je i sportovní hala.

Na co byste nalákal případné návštěvníky obce?

Je zde nádherná krajina. Na území obce leží řada přírodních památek, například Suché skály nebo skalní bludiště Kalich. Vede tu stezka Českého ráje. V zimě slouží lyžařský vlek na Hamštejně. Lidé se určitě nepřijedou podívat někam na náves.