Jak dlouho vykonáváte práci gynekologa? A jak dlouho působíte v jablonecké nemocnici?

Práci gynekologa vykonávám nyní již 11 let. S gynekologicko-porodnickým oddělením jablonecké nemocnice jsem spolupracoval nejprve externě. Od září 2005 jsem zde zaměstnán na plný úvazek.

Proč jste se rozhodl pro medicínu?

Rozhodnutí bylo logickým vyústěním mého přírodovědného zaměření studia na střední škole.

Během dne se setkáte s řadou žen, neuvítal byste někdy pracovat v pánském prostředí?

Gynekolog – porodník se nesetkává během své každodenní praxe pouze s ženami - pacientkami. Některá vyšetření a pohovory v úzce specializovaných poradnách probíhají za přítomnosti partnerů, porodní sály již také nejsou pro tatínky tabu. Ve většině případů jsou tatínci pro maminky během porodu výraznou oporou a přímou účastí tak tvoří součást „porodnického týmu“. A jen tak pro dokreslení, při cestě na svět porodník asistuje holčičkám i chlapečkům, a tak se může lehce stát, že muži jsou na porodním sále v přesile.

Kolik už máte za sebou porodů, dá se to vůbec vyčíslit, rodil jste někdy trojčata či čtyřčata?

Zapsáno mám „pouze“ prvních 100 porodů. Pak vám zůstanou v paměti spíše ty čímkoli výjimečné. U porodů trojčat, které probíhají operační cestou císařským řezem, jsem měl tu čest být několikrát. Porod čtyřčat je tak vzácný, že se s ním fyzicky většina porodníků za své praxe nesetká.