Představte činnost vaší okresní organizace.

Jsme neziskové občanské sdružení, které se skládá z pěti místních organizací s vlastní právní subjektivitou. Okresní organizace je v určitých situacích sdružuje. Například pořádá každý rok dva zdravotně rehabilitační pobyty, výlety, vánoční týden pro osamělé, cvičení, nabízí abonentky do divadla. Za největší přínos považuji půjčovnu kompenzačních pomůcek Na Vršku s celookresní klientelou. Zde máme i svoje zázemí.

Jak osobně zvládáte práci ve svazu, co vás k ní přivedlo?

Před šesti lety hrozilo zaniknutí organizace, tak jsem to vzala, nevědouc, do čeho jdu. Kdo takovouto práci nedělal, podotýkám neplacenou, nevěří, co hodin zabere. I v této oblasti existuje závist a pomluvy. Často mívám chuť všeho nechat. Ale mám ráda lidi, a tak se pro ně snažím něco dělat.

Spolupracujete s organizacemi pracujícími s postiženými?

Spolupráci s ostatními organizacemi se nebráníme. Setkáváme se a účinkujeme na akcích NNO, typu Společně nejen na jevišti, prezentujeme se na Dni zdravotně postižených.

Jaký máte vztah k Jablonci?

Já jsem se tady narodila, prožila první lásku, takže co dodat? Jinak ve vztahu dobrý. Městský úřad Jablonec nám přispívá finančními prostředky na naši činnost ve všech výše uvedených bodech. Díky za to.