Jak se změnil váš život nástupem do funkce?

Změnil se dost. Lidi na malé vesnici se téměř všichni znají. Jste tedy denně konfrontován s reakcemi na své konání. Pokud chci držet jednotný a bezvýjimečný metr, nemůžu počítat u všech s kladnou reakcí. Rovněž pracovní doba starosty je specifická. Jste tu k dispozici non-stop. Ať už kvůli rušení nočního klidu, sousedským sporům nebo účasti na akcích místních spolků, kterých máme na Malé Skále jedenadvacet. Práce starosty je pro mě velkou zkušeností v oblasti mezilidských vztahů.

Setkáváte se s nepochopením některých svých rozhodnutí, co vás nejvíce trápí?

Samozřejmě se někdy s nepochopením svých rozhodnutí setkávám. To ale patří k běžné praxi kolektivního vedení obce. Nezapomínejme, že starosta není monarcha, ale musí respektovat většinové rozhodnutí zastupitelstva obce. A někdy se samozřejmě stane, že se i starosta prostě musí většině podřídit. Konkrétně na Malé Skále je v zastupitelstvu dost jedinců, kteří starostovi jen tak něco, co jim nejde pod vousy, neodsouhlasí. Ale to je určitě v pořádku. Je to ku prospěchu kvality rozhodování a tedy obce.

Jaké máte plány na toto volební období?

Realizovat rekonstrukci a výstavbu nové vodovodní a kanalizační sítě. Výměnu stožárů veřejného osvětlení na hlavní silnici podél řeky Jizery. Podporovat místní základní školu a finální dostavbu nového sportovního areálu – nová sportovní hala, venkovní víceúčelové hřiště a tenisovo-volejbalový areál. Podporovat místní spolkovou činnost. Vybudovat nové bytové jednotky v areálu místní mateřské školky, cca 8-11 bytů. Se zaměřením na podporu bydlení mladých rodin.

Na co jste v obci hrdý? Co se vám podařilo prosadit, z čeho máte dobrý pocit?

Myslím, že se podařilo dát dohromady hlavně občany z různých spolků, kteří spolu dříve moc nemluvili. To je moc dobře. Již jsem zmínil nový sportovní areál. Mám rovněž dobrý pocit, že roste „poptávka“ po naší základní škole. To je pro obec velice důležité. Snad ještě je možno zmínit nový průtah obce s ostrůvky, s novými autobusovými zastávkami, nový, přibližně sto padesát metrů dlouhý úsek silnice s chodníkem v centru obce a v neposlední řadě těší vítězství v soutěži Vesnice roku Libereckého kraje v roce 2005.