Proč jste se vrátil z fotbalového hřiště zpět do školství?

 

Je to především jistota. Jako fotbalový trenér jsem pracoval na živnostenský list. Nyní již pět let působím v SOŠ a SOU obchodní v Jablonci a práce učitele mě velice baví.

Je rozdíl mezi žáky a mladými fotbalovými sportovci?

Na naší škole je i řada žáků, kteří se věnují sportu. Rozdíl pociťuji v tom, že sportovci mají velkou motivaci, na rozdíl od některých studentů, kteří motivaci postrádají. Většinou, i přestože je učivo pro ně obtížné, se doma učí. Každý jednotlivec má jinou paměť a myslím, že pětistupňová klasifikace je nedostatečná.

Za léta své praxe můžete posoudit, jestli je učivo náročnější či naopak?

Postupem vývoje je učiva čím dál tím víc a pro žáky i více náročné. To je však dáno vývojem. Každá generace je postupně chytřejší od té předešlé.

Mají děti blíže k učení než dřív?

Myslím, že lidé ve studiu zůstávají stejní, protože povahové vlastnosti se od dějin nemění.