Co obnáší práce vedoucího turistického oddílu?

Hlavně trpělivost, potřebujete i volný čas, musíte mít dobré nápady na uspořádání akcí a spolehlivý tým lidí, s čímž nemáme v našem turistickém oddílu problém.

Panuje mezi turisty například vychloubání? Myslím jako třeba u rybářů?

Vzhledem k tomu, že náš turistický oddíl je oddílem mladých turistů – žáků ZŠ, tak jsme v naší činnosti nic takového nezaznamenali, ale myslím si, že u těch starších to může tak platit. Vyleze na Kozákov a za dva roky řekne, že byl v Himálajích.

Kam nejdál se vypravil váš turistický oddíl?

Poznáváme hlavně krásy Čech a Moravy, nejdále jsme se vypravili do Moravského krasu. Čechy jsou krásnou krajinou pro výletování a pořádání turistických pochodů. Mimochodem, ten náš, nazvaný Krajem českých sklářů, se letos opět povedl. Jednalo se o třicátý třetí ročník pochodu na trasách od pěti do padesát kilometrů. Zároveň se mohli zúčastnit i cykloturisté, kterým jsme připravili mapky.

Máte nějakou veselou příhodu ze společných akcí? Vy možná ponejvíce bloudíte.

Tak nějak si vzpomínám, když jsme se vypravili na pěší túru v okolí Hamru na Jezeře a zabloudili jsme v lese ve spleti turistického značení. To je ještě na mnoha místech opravdu nepřehledné. Místo našich plánovaných dvaceti kilometrů jsme absolvovali okruh o polovinu delší. Dodnes všichni na tuto veselou historku rádi vzpomínají. Turistický oddíl zabloudí. A to jde po značkách. Někdy to je zkrátka legrace.