Proč jste se přihlásil o místo ředitele a co si myslíte, že vedlo porotu, aby vás vybrala?

Za léta strávená v ZUŠ jsem ji mohl poznat ze všech stran. Během té doby jsme rozpracovali řadu projektů a chci v nich pokračovat. To si i myslím, že bylo stěžejní v rozhodování poroty. Škola se nyní stala středobodem mých zájmů a jsem velice rád, že můžu navázat na práci ředitele Jiřího Veverky, který dal škole smysl a velkého ducha.

Co pro vás bude funkce ředitele představovat?

Funkce ředitele pro mě bude představovat ohromný závazek a zodpovědnost. V roli zástupce jsem měl pravomoc rozhodovat, ale veškerou zodpovědnost nesl ředitel. Teď to bude na mně. Také to však beru jako velkou příležitost, a především to, že nyní musíme vytvořit školní vzdělávací plán. Zde se může odrazit individualita jednotlivého učitele.

Chystáte pro ZUŠ něco nového?

Zásadní a překotná změna by byla nyní nezdravá, ale bylo by krátkozraké, nevidět řadu záležitostí, které je zapotřebí zlepšit. Především chci, aby zde fungovala týmová spolupráce a dělba práce.

Pracujete i s dětmi, to vyžaduje trpělivost. Jaký jste vlastně člověk?

Stále na sobě pracuji. Jiří Veverka mě vychoval po profesní i lidské stránce. Mnohdy byl korektorem mých necitlivých kroků a snažil se mi pomoci. Díky němu se ze mě stal lepší člověk, který nyní umí být trpělivý i v konfliktních situacích. To jsem se musel naučit, stejně jako být komunikativní a vstřícný.