Máte jako žena lehčí nebo těžší pozici ve své funkci?

Nedomnívám se, že žena má v jakékoliv veřejné funkci lehčí či těžší pozici. Myslím si, že určité nevýhody existují. U mne se jedná mimo jiné zejména o řešení problémů technického charakteru, kde se bez rady zkušených neobejdu. Domnívám se, že i přístup občanů k ženě je daleko vstřícnější než k mužům. S nevolí a ani s poznámkami o ženě na úřadě jsem se nesetkala.

Na co jste hrdá, co Vás v obci osobně potěšilo ?

Všichni se radujeme z každé drobnosti, která se nám podaří. Podařilo se vylepšit spoustu věcí - zrekonstruovali jsme požární nádrže v obou částech obce, ve Skuhrově i v Huntířově, opravili jsme obecní objekty, vybudovali jsme parkoviště, zrekonstruovali celou řadu obecních cest. Velkým úspěchem je zachování školy. Všem, kteří se podílejí na zkrášlování naší obce a na dění v ní, musím poděkovat. A vlastně jsem hrdá na to, že tu něco takového existuje, že lidé mají chuť se scházet, bavit se, radovat, ale i přiložit ruku k dílu.

Existují nadstandardní vztahy mezi starosty z malých obcích?

Starostové malých obcí, které spadají pod pověřený úřad Železný Brod, se scházejí téměř pravidelně každý měsíc. Tato setkání jsou nejen přínosná, ale i příjemná. Vyřeší se na nich spousta záležitostí, starostové si předají zkušenosti, poradí si, postěžují a pomohou. Myslím si, že naše vztahy jsou nadstandardní.