Jak dlouho jste ve funkci starosty?

Ve funkci starosty jsem již třetí volební období, což je již osm a půl roku. V zastupitelstvu jsem od roku 1990.

Co Vám funkce starosty přinesla a naopak vzala?

Poznal jsem občany Lučan a okolí, neboť základní školu jsem absolvoval na Smržovce a mé vrstevníky jsem znal lépe odtud.

Co považujete za prioritní v daném volebním období?

Změnu územního plánu a s ním spojený rozvoj rekreačního sportu a cestovního ruchu, opravu místních komunikací a výstavbu víceúčelového hřiště. Nemalý problém je také financování dopravní obslužnosti města. V současné době vyvíjím aktivity na změnu respektive optimalizaci dopravy a dopravní obslužnosti v Lučanech a okolí, ať už základní nebo nadstandardní (souběh MHD, PAD a ČSD).

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, jaké změny k lepšímu chcete pro obec přinést?

Platí předchozí odpověď. Doplnil bych ji pouze o přání lepších mezilidských vztahů. Pracujeme také na vyšší profesionalitě práce městského úřadu.

Jaké jsou poznatky a změny za léta ve funkci starosty?

Má zkušenost je ve smyslu stále vyšších nároků na úřady nejnižšího stupně bez větší podpory státu.
Vadí mně byrokratický přerozdělovací systém, který nekončí v Praze, tak jako dříve, ale až v Bruselu.