Co obnáší práce psychologa hasičů?

Práce psychologa u hasičů je velmi pestrá. Obsahuje péči o hasiče, pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi a ověřování osobnostní způsobilosti uchazečů o zaměstnání hasiče. Vzhledem k tomu, že je to funkce poměrně nová, obsahuje i budování důvěry.

Jaké psychické problémy jsou u hasičů nejtypičtější?

Většinou máme tendenci vnímat hasiče jako ty, kteří si vědí se vším rady. Bereme je jako zachránce, hrdiny. I přesto však zároveň zůstávají normálními lidmi, kteří mají své běžné starosti jako ostatní – starosti s dětmi, neshody v partnerském soužití apod. Navíc se v rámci své profese setkávají tváří v tvář lidskému neštěstí, bolesti a bezmoci, což je psychicky velmi náročné.

Jsou samotní hasiči připraveni zvládat krizové situace?

Určitě, a zvládají je skvěle. Čas od času se však stanou situace, jejichž zvládnutí není tak automatické. Nejde o selhání. Jde o přirozené reakce, které jsou důkazem, že i oni jsou lidé. Přesto, že taková událost v nás vyvolává pocity děsu, bezmoci či beznaděje, neutečou, konají, zachraňují. Skláním se před jejich odvahou, odhodláním i profesionalitou.

Jak relaxujete?

Nejradši v přírodě, ráda jezdím na vodu. Ráda sportuji, i když nejsem typ, který stres prostě vyběhá. Co mě drží nad vodou je humor a dobří přátelé.