Jak se daří modelářům v Jablonci?

Naši kluci, děvčata i senioři si vedou ve stavbě modelů a v soutěžní jízdě velmi dobře. Žáci, junioři i senioři získali za třicet devět let našeho klubu mnoho titulů mistra republiky, tvoří vždy část naší státní reprezentace a na mistrovství světa i mistrovství Evropy získali i pocty nejvyšší. Klub má poměrně stabilní členskou základnu, pohybuje kolem sedmdesáti členů. V loňském roce jsme navázali spolupráci s modelářským kroužkem Domu dětí a mládeže Vikýř, kde zajišťujeme vedení kroužku. Slibujeme si od toho příliv nových členů juniorské kategorie.

Kolik času zabere stavba modelu? Zřejmě to chce trpělivost.

Jsou modeláři, kteří chtějí hlavně jezdit a závodit. K tomu jsou vhodné kategorie rychlostních modelů, sice stavebně méně náročné, ale zato je podstatně finančně náročný jejich provoz. Pak jsou modeláři, které zajímá vše o lodích. Znají nebo shánějí jejich historii a líbí se jim hlavně stavba. Zde je to otázka času, protože taková maketa skutečné lodi si vyžádá od několika stovek hodin až po čtyři tisíce pracovních hodin na špičkových maketách. K takovýmto modelům si modelář musí nejprve připravit perfektní dokumentaci.

Jak dlouho se vy osobně modelářstvím zabýváte?

Já se zabývám modelářstvím od svých osmi let, to je již padesát pět let. Začínal jsem s modely letadel, ale můj koníček kanoistika mě přivedl k lodím. Postavil jsem na čtyřicet modelů různé náročnosti, pak jsem od svého otce přebíral práci funkcionáře nejen v klubu, ale i v modelářském svazu, kde jsem přes dvacet let působil jako státní trenér kategorie maket, a dokonce jsem byl také funkční období prezidentem sekce naší světové organizace NAVIGA. K tomu ještě instruktor mládeže, mezinárodní rozhodčí, a tak postupně na stavbu je čím dál méně času. Doufám, že se to nyní v penzi trochu změní. Mám dva syny staršího Zdeňka a Martina, kteří moji modelářskou lásku podědili a modelaří. Martin na letošním zasedání Navigy byl zvolen již na čtvrté dvouleté období prezidentem naší sekce NS Naviga. Obě vnučky starší Martina i Ivanka také závodí a dosahují špičkových výkonů. Obě získaly titul Mistra světa v juniorských kategoriích. Jsem rád, že jim tento modelářský koníček něco dává.

Organizujete na Jablonecku také netradiční soutěž?

Návštěvníci a diváci našich soutěží pamatují, když se soutěžilo ve volně plovoucích maketách na trati napříč přehradou od prutu do zátoky Tajvan. Tehdy se soutěž jmenovala O Modrou stuhu jablonecké přehrady a hlavní cenou byl křišťálový lustr. Postupně jsme se přestěhovali na Novoveské koupaliště, kde jsme jezdili okolo ostrůvku a nyní již několik let jezdíme atraktivní noční jízdy, kdy jsou žárovičkami osvětlené jednotlivé bójky a osvětlený model proplouvá stanovený kurz. Nádherný je pohled na osvětlené modely, kde někteří modeláři přidávají reprodukovanou muziku podle dobového modelu. Letos jezdil i zadokolesák Wester River, ze kterého se linulo příjemné černošské blues. ⋌