Co vše poskytuje ČČK v Jablonci nad Nisou?

Zabezpečujeme škálu tradičních činností, které se zaměřují na podporu dárcovství krve, a to ať už získávání nových dárců, tak odměňování těch mnohonásobných. Pořádáme rekondiční pobyty, studijní střediska. Nejširší působení spatřujeme ve výuce poskytování první pomoci, kde se zaměřujeme na děti. Školíme zaměstnance, maminky s dětmi, ženy v domácnosti atd. A staráme se o humanitární jednotky.

Jaká je náplň vaší práce?

Snažíme se, aby povědomí lidí o fungování Červeného kříže bylo co nejširší. Reklamou jsou akce. Nyní se připravujeme na ukázky v rámci Dne integrovaného záchranného systému a připravujeme Krajské studijní středisko. Tuto akci, která by měla vyplnit týden prázdnin mladým lidem, pořádáme poprvé a tak věříme, že se povede, a všem, kteří se chtějí naučit poskytovat první pomoc, se bude líbit. Máme ještě volná místa.

Považujete svou práci i za poslání?

Český červený kříž se hlásí k sedmi základním principům mezinárodního Červeného kříže. Jedná se o nelehkou práci v neziskovém sektoru, kterou zná velmi dobře každý, kdo v resortu pracuje.

Spolupracujete se státními, městskými orgány?

Bez spolupráce a podpory státu a města a dalších dárců, sponzorů z našeho okresu se naše činnost neobejde. Část nákladů provozních nákladů hradíme z výuky, ale náklady na činnost čerpáme z dotací státu a naši činnost podporuje významně i město Jablonec. Spolupracujeme ale i s firmami a nadacemi, které nás podporují. Bez nich by to ani nešlo.