Ve státním rozpočtu je pro Jablonecko rezervovaných necelých 400 tisíc korun. V rámci programu lze získat finanční prostředky na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Finanční kvóta pro Jablonecko se rovná částce 394 tis. korun, spoluúčast města je 20 procent a projekt musí být zrealizován do konce roku 2021. Bližší informace o programu jsou na webových stránkách Ministerstva kultury, jak žádat je popsáno na webu města mestojablonec.cz.