„Pokusíme se z koryta řeky odstranit staré parovody, které svému účelu již léta neslouží. Nahrává nám i výkupní ceny kovů. Máme spočítáno, že by likvidace parovodů v současné chvíli nestála v podstatě ani korunu,“ přiblížil ředitel městské společnosti Jablonecká energetická Boris Pospíšil.

Revitalizaci centrálního zásobování teplem má Jablonec za sebou už šest let, velkou výtopnu nahradily menší plynové kotelny rozeseté po městě. Teď mají zmizet i poslední relikty někdejší teplovodní éry. Nejvyšší komín v Libereckém kraji byl na Brandlu odstřelen loni tak, že pod sebou pohřbil i velké části budov někdejší obří výtopny. Také v Jabloneckých Pasekách už zmizela část výtopny, kterou několik let okupovali bezdomovci.

Podle místních obyvatel zde tři roky přebývala skupina zhruba deseti bezdomovců. Přes noc se z areálu bývalé teplárny ozýval křik, často tam hořely otevřené ohně, v okolí po lesích a cestách ležely poházené odpadky, lidé pravidelně obyvatele teplárny viděli, jak prohrabávají kontejnery s odpadky u přilehlého panelového domu.

Komín bývalé výtopny Brandl šel k zemi.
Jablonecká ikona šla k zemi. Odstřel si nenechalo ujít na tisíc lidí

„Každý z obyvatel v okolí teplárny se bojí k areálu přiblížit a celkově situace kazí jinak velmi pěknou a klidnou lokalitu pro bydlení,“ popsal v srpnu loňského roku Deníku místní obyvatel Petr Houška. Budovu, lépe řečeno dnes už jen pozemek, vlastní společnost Vendys & V. Podle informací jabloneckého magistrátu ji společnost zřejmě prodá developerovi. Větší část areálu patří městu. I tady by se mělo stavět. „Změnou územního plánu bude celý areál využit na smíšené bydlení a služby,“ potvrdil náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj Petr Roubíček.

Ještě větší areál nabízí někdejší výtopna Brandl na okraji Jablonce směrem na Liberec. Několikahektarový areál se nyní čistí od zbytků budov někdejší teplárny. Město tu plánuje ponechat průmyslovou zónu. Nyní vzniká studie na využití území. Problémem je, že areál limituje velký výškový rozdíl. Staré budovy tu stály kaskádovitě poskládané. „Nejlépe by areál posloužil jako zázemí odpadového hospodářství. Pokud studie potvrdí, že by bylo možné na Brandlu třídit odpad, uvolnilo by se místo sběrného dvora v Proseči,“ vysvětlil Roubíček.

Václav Vít, člen osadního výboru Vrkoslavice a Dolina, ukazuje na turistické mapě, kde pracovaly vrtné soupravy. Mapa stojí jen pár set metrů od míst, kde společnost České štěrkopísky prováděla sondáž podloží.
Všimli si těžkých strojů. Lidé se obávají vzniku lomu mezi Jabloncem a Rádlem

Sběrný dvůr v Proseči je totiž už několik desítek let „provizorní“. Kolem dvora stojí obytné domy, kolem kterých denně jezdí desítky těžkých vozů s odpadky. „Jablonec nemá mnoho míst, kde by se podobná činnost dala provozovat, proto se Brandl přímo nabízí. Vše řešíme se společností Severočeské komunální služby, která se stará o odpady jabloneckých obyvatel,“ popsal náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

HISTORIE JABLONECKÉHO TEPLÁRENSTVÍ
- 1891 – za působení starosty Posselta postavilo město elektrárnu na Nise u Brandlu. Součástí budovy se kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a Žižkova vrchu. Později přibyly další: výtopna podniku LIAZ v Rýnovicích vytápěla kromě průmyslového areálu také sídliště Mšeno a výtopna Bižuterie v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava.
- 1986 – úspěšné dokončení nové výtopny zvané Nový Brandl.
- 1995 – teplárna včetně rozvodů se bezúplatným převodem stává majetkem města
- 1995 – město prodává většinu akcií teplárny Severočeské teplárně Most za 250 mil. korun. Nová společnost se jmenuje JTR, a. s.
- 1998–2002 – dvakrát se mění strategický partner, podíl ve společnosti kupuje firma United Energy, a ta jej prodává MVV Energie CZ, s. r. o. Město Jablonec vlastní jednu třetinu akcií.
- 17. 7. 2013 – město Jablonec kupuje akcie od MVV Energie CZ a. s. a stává se tak jediným vlastníkem. Teplárna mění jméno na Jablonecká energetická a. s.
- 1. 1. 2014 dochází k prvnímu snížení cen tepla o 14 %.
- 2014 podzim – ve výtopně Brandl je instalován nový parní kotel, který umí vyrobit i malé množství páry. Po dobu revitalizace je využíván v době nízkých odběrů. Nahrazuje výtopnu Liaz, která byla zrušena a následně odprodána.
- 2014 – na konci roku probíhá výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy revitalizace.
- 2015 – v období červen-listopad se realizuje I. etapa revitalizace, při níž je vybudováno šest nových zdrojů.
- 1. 1. 2016 vstupuje v platnost nový ceník – ceny se v závislosti na lokalitě pohybují v rozpětí 579–650 Kč/GJ,
- 2016 – v období červen-říjen probíhá realizace II. etapy revitalizace, při které je vybudováno 11 nových zdrojů.
- 8. 11. 2016 je odstavena výtopna Brandl včetně všech parovodních rozvodů.
- 25. 9. 2021 byl odstřelen komín Brandlu, jeho pád plánovaně pobořil další budovy v areálu