Zimu musí hrad přežít v provizorním řešení, s důkladnými pracemi na vybudování nové zdi se začne až na jaře.

„Zabezpečení místa bylo složité. Museli jsme se k místu spustit na lanech. Náročně jsme vytěžili asi padesát kubíků zeminy, kterou použijeme na zasypání nádvoří po vystavění nové zdi,“ popsal Jan Benc, stavební technik společnosti Discovery Tours, která je pronajímatelem skalního hradu Vranov.

Celé místo je zakryto plachtamy, které jsou zabezpečeny konstukcí kvůli větru. Horolezci zároveň provedli průzkum, aby zjistili, jak hluboko je skála, na kterou se dá nová opěrná zeď postavit.

V současné době připravuje projekt výstavby nové opěrné zdi architekt Jiří Starý, který jako statik v létě odhalil havarijní stav zdi.

„Podle průzkumu je jasné, že stav skály je lepší, než jsem předpokládal. Projekt by měl být hotov v nejbližších dnech,“ sdělil Starý. Podle jeho slov je projektace opěrné zdi na takovém místě choulostivou záležitostí.

Nová opěrná zeď by měla být stejná jako ta zřícená. „Za rok by neměl návštěvník poznat, že k nějakému sesuvu vůbec došlo,“ doplnil Starý.

Obec jako majitel hradu po předložení projektu a kalkulaci prací začne shánět finance nutné k několika miliónovévýstavbě.

Opěrná zeď nádvoří skalního hradu Vranov se zřítila v noci z 27. na 28. září, za trvalých dešťů. Statický posudek, jehož výstupy měla obec k dispozici pouhé dva týdny před nehodou, hovořil o havarijním stavu zcela jasně. Než však kdokoli přistoupil k zbezpečení, zeď spadla. Suť naštěstí nikoho nezranila.