Správa železniční dopravní cesty převede pozemky, a to bezplatně, na Mikroregion Frýdlantsko. „Neuvěřitelné se stalo skutkem," neskrývá nadšení starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

ŽELEZNIČNÍ RARITA

Právě ve Frýdlantu kdysi trať začínala a vedla do deset kilometrů vzdálených Heřmanic, kde navazovala na saské dráhy a zajišťovala spojení Frýdlantu s Žitavou a nynější polskou Bogatyní, tehdejší Reichenau. Právě kvůli návaznosti na trať ze Žitavy měla Heřmanička specifický rozchod koleje 750 mm. „Byla to poměrně rarita. Na území Předlitavska, tedy rakouské části mocnářství, neexistovala žádná jiná trať o tomto rozchodu, na které by byla zajišťována veřejná doprava. A navíc to byla jediná úzkokolejka, která přecházela přes hraniční přechod," říká železniční nadšenec Petr Dlask.

Jenže koleje už dávno skončily ve Sběrných surovinách. Pár jich ještě zůstalo pod hřbitovem v Dětřichově a část u Frýdlantu. Teď by se místo vagonů mohli po trati prohánět cyklisté. Vytrhané koleje by měl nahradit asfalt.

„Chceme zřídit cyklostezku podobnou té, jako je na zrušené trati do Kamenického Šenova. Původně byla ve hře i varianta stezky pouze se zpevněným povrchem, ale v současné době, kdy se rozrostl počet bruslařů na in-line bruslích nebo jezdců na kolečkových lyžích, nám přijde asfaltový povrch vhodnější. Využije ho více lidí," říká starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný. A co víc. Pokud bude zima s dostatkem sněhu, bude cyklostezku možné upravit i pro běžky. Je třeba se ale obrnit trpělivostí.

MOŽNÁ POJEDE I VLAK

„Náročnost projektu je poměrně velká a přesahuje naše finanční možnosti. Proto se jako dotčené obce, tedy Frýdlant, Dětřichov, Kunratice a Heřmanice, pokusíme získat na to dotace. Cyklostezka by tak mohla sloužit za pět, šest let," dodal Ramzer. Začínat by měla na hranici katastru Frýdlantu a Kunratic a vedla by dál po bývalé trati na Heřmanice. Ve Frýdlantu by pak trať spravoval spolek Frýdlantské okresní dráhy, který tu chce obnovit dopravu.

„I když většina kolejí z tratě zmizela, zůstal ještě most a výtopna. Věřím, že se podaří získat peníze na navrácení svršků a kolejí na zbytek trasy, aby mohla úzkokolejka jezdit od nádraží ve Frýdlantu k bývalé zastávce u Frýdlantských strojíren," říká sekretář FOD Ladislav Crha.

Otázkou zatím zůstává, co s bývalým nádražím v Heřmanicích, které je celé rozpadlé a obci dělá ostudu.