Co nejlépe zvládnout test z pravidel silničního provozu, test ze znalostí poskytování první pomoci, jízdu podle pravidel a jízdu zručnosti s překážkami museli včera žáci základních škol, kteří postoupili do oblastního kola soutěže mladých cyklistů, které včera proběhlo na Dětském dopravním hřišti v Jablonci.

„S nejméně trestnými body se na prvním místě umístila Základní škola Velké Hamry v první kategorii. V té druhé úkoly nejlépe zvládl čtyřčlenný tým ze ZŠ Rychnov. Tato dvě družstva se zúčastní krajského kola,“ uvedla řídící referentka Dětského dopravního hřiště v Jablonci Bronislava Plešingerová.

Jak již zmínila referentka, žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Jednalo se o týmy mladších a starších žáků. Soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo šest škol z Jablonecka, kterým se nejlépe vedlo v třídenním obvodním kole. Týmy byly rozděleny na dívky a chlapce. „Družstva musela být takto promíchána,“ zdůraznila Plešingerová. Kromě testů, které se každým rokem mění, musely děti zvládnout jízdu zručnosti. Děti čekal nelehký úkol, a to zvládnout devět překážek. „Mezi ně patřila branka, kuželky, přenesení pohárku s vodou, kolejnice nebo káča,“ zmínil Miroslav Klásek, regionální pracovník BESIP pro Liberecký kraj.

Žáky, kteří se účastnili soutěže mladých cyklistů, hodnotili čtyři policisté. „Měli by to být dva strážníci a dva státní policisté. Ti hodnotí jízdy a za každé porušení pravidel udělí pět trestných bodů,“ vysvětlila Bronislava Plešingerová.

Letos krajské kolo soutěže bude probíhat poprvé na Jablonecku. „Pátého a šestého června začínáme na dětském dopravním hřišti, kde proběhne jízda podle pravidel, dále se soutěž přesune na Smržovku. Tam se děti utkají v jízdě zručnosti,“ dodala Plešingerová s tím, že veškeré překážky poputují na soutěž na Smržovku.

Bezpečný pohyb v silničním provozu je důležitý jak pro chodce, tak pro cyklisty. Pravidla musí dodržovat každý.
Miroslav Klásek navíc zmínil, že jízda zručnosti je důležitá, aby mladí cyklisté zjistili, než vyrazí do ulic, zda své kolo a sami sebe umějí ovládat.