„Byla by to náročná a komplikovaná cesta a výhody pro občany by byly minimální,“ řekl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Zároveň dodal, že možnost připojení k Libereckému kraji pro něj není uzavřené téma, jen to nyní není na stole.

Hlavními důvody, proč na podzim minulého roku otevřeli zastupitelé v Mnichově Hradišti otázku možného připojení jejich města k Libereckému kraji, byla otázka jejich identity a dostupnost hejtmanství. „Když se zeptáte místních, řeknou vám, že svoji identitu vztahují k Turnovu a Českému ráji. Druhá věc je, že Krajský úřad Středočeského kraje je na Smíchově, tedy hodinu a půl jízdy od našeho města, zatímco ten liberecký je vzdálený dvacet minut autem,“ vysvětlil Lochman.

Analýza, kterou si v Mnichově Hradišti nechali zpracovat, ale ukázala, že územní změna by nebyla ani jednoduchá, ani rychlá a vynaložené úsilí by neodpovídalo přínosům pramenícím ze spojení. „Snahu prověření možného připojení Mnichova Hradiště k našemu kraji vnímáme jako pozitivní signál. Mnichovohradišťsko má s naším krajem společná témata i historii. Jakákoliv územní změna je nyní velmi nákladná v poměru k přínosům pro obě strany,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Bez úpravy zákona o rozpočtovém určení daní, tedy bez celorepublikové změny financování obcí a krajů, bychom prostě neměli dost peněz na péči o nově připojené území,“ dodal.

Kromě geografické blízkosti k Liberci, společné historie a provázanosti díky Českému ráji hrála značnou roli při prověřování možností připojení Mnichova Hradiště k Libereckému kraji také frustrace z minulého vedení Středočeského kraje. Ten od loňského roku vede hejtmanka Petra Pecková, která kandidovala za STAN, tedy stejné hnutí jako liberecký hejtman Půta.

„Věřím, že Mnichovo Hradiště se už nebude cítit odstrkované a přehlížené,“ řekla po po společném jednání hejtmanů Pecková. „Jsme největší kraj v republice a je možné, že některé okresy a obce našeho regionu mohly být v minulosti předchozími vedeními Středočeského kraje opomíjeny. Chci ale pana starostu i obyvatele města ubezpečit, že věnuji pozornost všem našim okresům i obcím. Chceme nastavit úzkou spolupráci mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem stejně jako naším a Libereckým krajem. Věřím, že to povede k lepším službám pro občany v tomto území, které spojuje nejen Český ráj, ale třeba i společná myšlenka rychlého železničního spojení do Prahy,“ slíbila Pecková.

Z prověřovací analýzy vzešlo několik témat, na kterých chce Liberecký kraj s Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Středočeským krajem spolupracovat. „Rádi bychom společně postupovali při modernizaci a zrychlení železničního spojení mezi Libercem a Prahou nebo na projektu cyklotrasy Greenway Jizera,“ uvedl příklady spolupráce Půta. „Dalším společným tématem je srovnání tarifů veřejné dopravy tak, aby se Mnichovo Hradiště, Turnov a Mladá Boleslav překrývaly,“ doplnila další impulsy pro spolupráci hejtmanka Pecková. Mezi další okruhy, kde by mohly samosprávy spolupracovat, je péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj a užší kontakt mezi městy Turnov a Mnichovo Hradiště.

„Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov přímo sousedí s Mnichovým Hradištěm. My bychom případným spojením mohli uvažovat třeba o vytvoření nového okresu – okresu Turnov. Chápu, že to nyní není na stole, ale s kolegou starostou se budeme snažit zajistit dostupnost co nejlepší služby pro naše občany,“ okomentoval situaci starosta Turnova Tomáš Hocke.

Podle starosty Mnichova Hradiště Lochmana nebyla jejich iniciativa o větší propojení a posílení spolupráce marná ani přesto, že k faktickému spojení s Libereckým krajem zatím nedojde. „Začali jsme jednat, a to je hlavní. Každý půlrok se budeme pravidelně potkávat a plánovat, jak a kam se společně budeme ubírat. Už to, že dorazili oba hejtmani a že hejtmanka Pecková od té doby, co je ve funkci, navštívila Hradiště dvakrát, je pro mě příjemná změna v zájmu o náš region. To jsme dřív neznali,“ pochválil Lochman.

Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště vznikla 1. ledna 2003. Původně jakožto okres Mnichovo Hradiště patřil v 50. letech 20. století Libereckému kraji. V roce 1960 spadal jako okres Mladá Boleslav pod Středočeský kraj. Aktuální počet obyvatel je podle Českého statistického úřadu 8 850, průměrný věk je 43 let.