V obou případech jde o projekt realizovaný v rámci IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou a jedná se o modernizaci odborných učeben. Ve škole v Mozartově ulici se navíc rekonstruuje dosud nevyužívané atrium. Vznikne zde geopark a přibude výtah. „Zatímco v Mozartově ulici už se pracuje, pro práce v ZŠ Liberecká se letos nepodařilo vysoutěžit dodavatele,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Ve škole v Mozartově ulici se modernizují učebny chemie a IT a zásadním způsobem se upravuje atrium, kde po rekonstrukci vznikne geopark pro enviromentální výchovu a také výtah kvůli zajištění bezbariérovosti budovy. Náklady celého projektu v obou školách jsou vyčísleny na 18,4 milionu korun, dotace činí 13,1 milionu korun (12,4 milionu EU, 800 tisíc ČR).