„Každá cesta, a to i dlouhá léta nevyužívaná, nepustí vodu do půdy,“ vysvětlil Štefan Vaľo, specialista v oboru zemních prací, který má velké zkušenosti se stavbou lesních cest, malých vodních děl a protipovodňových hrází.

V oblasti Mordové rokle v Jizerských horách došlo k rekultivaci bývalé svozové linky, díky které se zadrží přibližně 4 miliony litrů vody ročně a významně tak pomůže v boji proti suchu. Projekt úspěšně završil spolek Milujeme Jizerky, Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory a státní podnik Lesy ČR.

Tím, že se po zásahu celkově narušila půda, vsakování dešťové vody bude snadnější a zabrání se tím jejímu odtoku pryč z lesa. Půda se díky tomu také stane úrodnější, zaroste zelení a vytvoří ideální prostředí pro život vzácných druhů rostlin a živočichů, které kvůli suchu v oblasti strádají.

Starosta Bedřichova Petr Holub.
Bedřichov si musí udržet ráz vesnice, říká starosta oblíbené horské obce

Nápad na vznik kaskády tůní se v České republice poprvé uskutečnil loni v CHKO Beskydy. Celkem se tu podařilo upravit 3,5 kilometru přibližovacích tras a vyhloubit více než 500 tůní schopných zadržet dohromady až 3 600 kubíků vody.

Do Jizerských hor přenesli projekt nadšenci ze spolku Milujeme Jizerky. Spolek vysazuje v Jizerských horách nové stromy, v roce 2020 otevřel v Hejnicích naučnou stezku. Její součástí jsou hmyzí hotel, přístřešky pro ještěrky nebo ježky.

„Přemýšleli jsme, jak by se dala zadržet voda u nás v horách bez toho, že by se musely stavět betonové hráze, a zaujalo nás, co se dělá v Beskydech. Před rokem jsme se za Miroslavem Kubínem do Beskyd, kde realizovali jejich pilotní rekultivační linku, vyjeli inspirovat. Tento jednoduchý nápad se nám tak líbil, že jsme si řekli, že ho chceme vyzkoušet i u nás,“ popsal Daniel Honzig ze spolku Milujeme Jizerky.

A jak to vypadá? Na staré cestě bagr vyhrabe jámy. „Vsakovací jámy jsou v průměru 3 metry široké a 0,8 metru hluboké. Jednotlivé jámy odděluje půl metrů široký pás nenarušené svozové linky. Právě díky mechanickému narušení utlačené půdy chceme podpořit vsak vody do hlubší části půdy. Nenarušený pás stabilizuje celou úpravu,“ vysvětlil Miroslav Kubín ze správy CHKO Beskydy.

Projekt má v Jizerských horách pokračovat dál. „V příštím roce máme v plánu zrekultivovat dalších několik kilometrů nepotřebných linek v Jizerských horách a tím zadržet ještě více vody,“ doplnil Stanislav Dubský ze spolku Milujeme Jizerky.

Podle Tomáše Korytáře ze správy CHKO Jizerské hory to však bude složitější. „V současné době dochází k rozsáhlé kůrovcové těžbě a zároveň i nové výsadbě. Většinu cest tak nyní lesní hospodáři aktivně využívají a bude náročnější nějakou vhodnou vybrat. Ale budeme pracovat na tom, abychom ještě další vhodné oblasti vytipovali. Tím spíš, když se systém osvědčí,“ vysvětlil Korytář.

Úprava asi kilometrového úseku v Mordové rokli stála zhruba 200 tisíc korun, většinu nákladů spolek zaplatí z dotace získané ze státního fondu Program péče o krajinu.