Nejprve to vypadalo na dlouhé objížďky, zdržení a hlavně bourání historické památky. Most měla nahradit nová betonová konstrukce. Hlavním důvodem pro rekonstrukci byl nevyhovující stav mostu, snížená nosnost a absence bezpečnostních prvků. Most navíc nebyl památkově chráněný. Pro místní obyvatele toto rozhodnutí znamenalo velké komplikace. Proti demolici vystupovali i historici. Vedení Libereckého kraje na poslední chvíli rozhodlo o odložení rekonstrukce.

„Budeme hledat jiné řešení s cílem historický a stavebně výjimečný most zachovat. Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho stávajícího, se tak ruší. Jednáme s dodavatelem o odstoupení od smlouvy. Zároveň přijmeme všechny potřebné kroky k tomu, aby se kamenný obloukový most z roku 1856 podařilo zachránit v jeho původní podobě, prověříme znovu všechny možnosti,“ informoval v červenci hejtman kraje Martin Půta. Dodal, že Liberecký kraj bude iniciovat prohlášení ponikelského mostu za technickou památku.

Tento záměr se podařil. Hejtman Libereckého kraje informoval ve čtvrtek 2. září na svém facebookovém profilu, že je most prohlášený za kulturní památku.

„Jsem rád, že jsme s panem statutárním náměstkem Janem Svitákem před nedávnem navrhli radě kraje zastavení plánované demolice mostu. Počkali jsme na rozhodnutí Ministerstva kultury. Liberecký kraj se bude snažit o most co nejpříkladněji pečovat a připravovat jeho rekonstrukci,“ uvedl Martin Půta.

Podle vyjádření Ministerstva kultury je most z památkového hlediska cenný objekt, jehož historická a technická hodnota je nesporná. Kamenný klenutý most přes řeku Jizeru v Poniklé je významným dokladem historického vývoje v oblasti budování dopravních cest a mostního stavitelství habsburské monarchie, dokladem technického vývoje a způsobu života regionu, dokladem tvůrčích schopností a práce člověka a nedílnou součástí historie obce Poniklá.

Kamenný most v Poniklé byl postavený v letech 1875–1895 jako součást císařské silnice spojující Slezskou silnici s Harrachovem. Dochoval se včetně historické konstrukce. V současné době stále slouží veřejné dopravě.