Určitě si vzpomenete na lednový týden letošního roku, kdy jablonecký magistrát vyhlásil kalamitní stav z důvodu vydatného spadu sněhu. Bude se tuto zimu situace opakovat?

Jablonec má na zimní údržbu vyčleněno opět 21 milionů korun. „Náklady na údržbu komunikací v zimních měsících nejsou přímo úměrné spadu sněhu. Teploty kolem nuly a déšť jsou naopak na údržbu náročnější, stejně jako následné opravy poškozených vozovek a chodníků způsobených klimatickými vlivy,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele. Letos je do Plánu zimní údržby, který začal platit 1. listopadu, zařazeno 163 km silnic, 59 km chodníků a 20 kilometrů čtverečních parkovacích ploch.

Sníh v Jablonci
Kalamita skončila, za parkování už zase plaťte

„Když spadne hodně sněhu, řešíme i jeho odvoz a frézování. Musíme zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací zařazených do plánu,“ sdělil Pavel Kozák, vedoucí oddělení správa komunikací. Městské komunikace uklízí Technické služby.

Kalamitní stav vyhlašuje primátor v případě mimořádného spadu sněhu, či náledí, při nichž není možné dodržovat Plán zimní údržby. „V případě kalamitního stavu je prioritou zajistit průjezdnost města po hlavních komunikacích a trasách MHD, důležité jsou také cesty ke zdravotnickým zařízením,“ vysvětlila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Harrachov - Desná, sníh a kamiony, které nemohou pokračovat v cestě
Na silnicích dejte pozor, leží tam někde sníh

„Je nutné, aby si lidé uvědomili, že žijeme v horském městě, že sníh neumíme odčarovat a je potřeba se povrchům vozovek a chodníků přizpůsobit. V zimě to klouže. Při přesunech je lepší počítat s větší časovou rezervou než v létě,“ doporučuje náměstek Vele. Udržované komunikace jsou rozděleny podle pořadí důležitosti. V I. pořadí, tedy do 4 hodin od spadu sněhu, je udržováno 28 km komunikací, jedná se zejména o hlavní průtahy městem, příjezdy ke zdravotnickým a školským zařízením. Ne všechny komunikace ve městě ale udržuje město.

Na území Jablonce se nacházejí silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a jejich správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) např. Pražská, 5. května nebo Podhorská. Silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajské správy silnic (KSSLK) např. část Palackého, Želivského, SNP nebo Janovská.