Uzavřené brány, prázdné sály a na expozice nedopadá zvídavý pohled návštěvníka. Tak vypadá současná realita v kulturních institucích. Muzejní pracovníci ale nezahálí a pro zájemce si připravili virtuální prohlídky a výstavy. Výjimkou nejsou ani muzea v Libereckém kraji.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě neuzavřela jen epidemie koronaviru, ale také výměna oken v celém augustiniánském klášteře. Proto vznikl tým dobrovolníků, který se vydal po neznámé cestě do virtuálního muzea. Pravidelnými rubrikami jsou zatím Zapomenuté příběhy z historie Českolipska a Virtuální výstavy. „První výstava Českolipská dívka přiblížila osudy Hildy Ulbrichtové, od jejíž smrti uplynulo loni v říjnu sto let. Druhá s názvem Výbava na poslední cestu zobrazuje výběr nálezů z archeologicky zkoumaných kostelních hřbitovů na Českolipsku,“ upřesnila Jaroslava Vondrová z českolipského muzea.

Virtuální muzeum mimo jiné hostí projekt spolku Progres. Ten oslovil 40 umělců s vazbami na region a každému nabídl umístění jeho díla na jednu z výlepových ploch ve městě. „Výstava 40x výlep skutečně rozhýbala momentálně stojaté vody místní kultury a byla by škoda, kdyby nevznikla také její virtuální podoba,“ podotkl historik a kurátor Tomáš Cidlina. V budoucnu by rádi navázali spolupráci s dalšími umělci a nabídli jim virtuální prostor muzea.

V dalších měsících se mohou zájemci těšit nejen na výstavy, ale i příběhy zajímavých exponátů a další projekty, ve kterých představí například muzejní profese, restaurování sbírkových předmětů a další aspekty pestré muzejní práce. „První výstavu si prohlédlo přes 850 návštěvníků webových stránek muzea, ale bohužel zpětná vazba je minimální a chybí nám,“ povzdychla si Vondrová.

Do on-line světa se přesunulo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci prostřednictvím Virtuálního kiosku. Zájemci se mohou s výstavami seznámit formou katalogů. Ať už se jedná o Kaleidoskop vkusu zaměřující se na výstavy bižuterie v období socialismu či Designovou 10 ukazující novinky v muzejních sbírkách za posledních 10 let. V rámci Reflexe jsou představována díla vybraných sklářských výtvarníků, kteří žijí anebo tvoří v České republice. „Už od podzimu probíhají virtuální návody k tvořivé činnosti dětí i celých rodin. Začátkem února vyšla dvě krátká videa, kde jsou tvůrčí dílny doplněny úvodním slovem našich kurátorů a ukázkami ze stálých expozic,“ upřesnila ředitelka jabloneckého muzea Milada Valečková.

Zájem o virtuální aktivity dokazuje jak zvýšená poptávka v e-shopu, tak návštěvnost webu a počet zhlédnutí na kanálu YouTube. „Zcela mimořádný ohlas pak zaznamenal prosincový streamový koncert Ondřeje Rumla z výstavy Reflexe, který měl dosah v tisících,“ dodala Valečková.

Aktuálně se muzeum zapojilo do doprovodné akce Jizerské 50 Rozsvítíme Jablonec, od 11. do 13. února se vždy ve večerních hodinách rozzáří interiér přístavby v barvách národní trikolóry. Muzejníci nezahálí a dokončují expozice vánočních ozdob v přístavbě. Hlavní kurátor dokončuje podklady pro novou knížku o zaniklých sklárnách na Nové louce a Kristiánově. „Chystáme se prezentovat české sklo a bižuterii v Paříži, připravujeme velkou podzimní výstavu lisovaného skla. Máme v hlavách i další aktivity, ale v tomto nejistém čase není radno příliš slibovat,“ nastínila plány do budoucnosti Milada Valečková.

I nedávno slavnostně znovuotevřené Severočeské muzeum v Liberci plánuje virtuální výstavy. Zatím se jako jediné z krajských muzeí zapojilo do projektu Národního muzea eSbírky, kde se virtuálně prezentují sbírkové fondy a předměty. „Svépomocí si tvoříme propagační videa k výstavám a expozicím na svém YouTube kanále a rozjeli jsme nový muzejní web,“ řekl ředitel Jiří Křížek.

Muzejní život pokračuje i za zavřenými dveřmi. Školí se nový personál pro návštěvnický servis a rozjíždí se restaurování a digitalizace sbírkových předmětů za 47 milionů korun. „Do Česko-německého fondu budoucnosti chystáme projekt komiksu o odsunu českých Němců očima dítěte, pro všechny typy škol rozšiřujeme nabídky doprovodných programů a připravujeme katalogy pro nové expozice,“ vyjmenoval aktivity ředitel muzea.

Po uvolnění bezpečnostních opatření se mohou zájemci těšit například na výstavu Liberec kontra Reichenberg o architektonických proměnách Liberce za zhruba posledních 140 let. „Unikátní expozice Krása a užitek představuje ty nejcennější exponáty ze sbírek muzea. V přírodovědné expozici Doteky severu kolegové dokázali vytvořit skvělé modely přírodních biotopů, které jsou typické pro Jizerské hory a Frýdlantsko,“ doplnil Jiří Křížek.