V Újezdě pod Troskami už po páté připravili přátelé myslivci z Mysliveckého sdružení Trosky pro děti dětský den s přírodovědnou a mysliveckou tematikou.

Myslivecké sdružení Trosky je nejmladším sdružením na okrese Semily a s věkem souvisí i dobrá myšlenka jak zabavit také děti. A tak před pěti lety tátové myslivci poprvé uspořádali svým dětem a jejich kamarádům dětský den a ten se vydařil, tak proč v téhle aktivitě nepokračovat…
Dnes už se dá hovořit o tradici a k přípravě a uskutečnění akce přiloží ruku většina členů sdružení i se svými partnery.

Tentokrát bylo pro děti připraveno 11 disciplín, z nichž některé byly tvrdým oříškem i pro rodiče. Vždyť ruku na srdce, kdo z dospělých dokáže pojmenovat dřeviny, rozpoznat stopy zvěře, její hlas? A co dravce, poznáme je?

Přestože v naší společnosti někteří lidé myslivost patrně z nevědomosti zatracují, tak nutno říci, že s jednotlivými ročníky se o činnost myslivců zvyšuje zájem rodičů a jejich dětí nejen z blízkého okolí, ale i těch, kteří přijíždí do Českého ráje trávit víkendy. K dětskému dni v Újezdě se pravidelně připojují i sokolníci z Jičína, kteří se svými živými exempláři potěší velké i malé.

Myslivost a sokolnictví má v Čechách hluboké kořeny a proto se určitě vyplatí v dnešní době plné elektroniky, seznamovat už ty nejmladší s kulturním a společenským dědictvím po našich předcích, aby se tradice uchovaly i pro další a další generace.

Autor: Marie Srbová