Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od kterého hospodyně zapalovaly „nový oheň“ v kamnech, na kterých připravovaly všechny pokrmy, které přišly na stůl o Božím hodu velikonočním. Z oharků ohně se pro ochranu následující úrody dělaly křížky kolem polí, popelem se sypaly louky. Některé z těchto obyčejů si návštěvníci připomenou v nové stálé expozici Rok hospodáře, která bude 31. března slavnostně otevřena. V dílně, kterou muzeum tradičně připravuje pro nejmladší návštěvníky, si budou děti vyrábět Mařenu.